Okategoriserade

Skyddsutrustning nya coronaviruset

Skyddsutrustning ska tas av på ett sådant sätt att man inte kommer åt något som varit i kontakt med patienten för att minska risken för kontamination av ögon och slemhinnor. Avklädning sker i två steg På patientrummet i följande ordning  Ta av handskarna.  Desinfektera händerna.  Ta av förklädet  Desinfektera händerna. Gå …

Skyddsutrustning nya coronaviruset Läs mer »

Granskning av 29 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

Ett team bestående av fyra läkare, två sjuksköterskor, två jurister och sex administratörer från Medster AB och Insatt AB granskade våren 2019 ett antal vårdcentraler i Västra Götalandsregionen och deras följsamhet till diagnossättnings-riktlinjer. Vården, precis som vilken samhällsaktör som helst, behöver granskas för att upprätthålla hög kvalitet. Att sätta irrelevanta diagnoser påverkar patientnyttan och patientsäkerheten …

Granskning av 29 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Läs mer »