Corona- träna dig på patientfall

Det är just nu högaktuellt med coronaepidemin. Folkhälsomyndigheten och WHO publicerar dagligen nya riktlinjer. Samtidigt är det många läkare och sjuksköterskor som ännu inte har träffat på någon patient med Covid-19 – och man har därmed ingen träning på att använda riktlinjerna innan man väl träffar sin första patient.

Därför har vi skapat en övning där du får möta ett flertal “virtuella” patientfall som du får lösa med hjälp av folkhälsomyndighetens och WHO:s riktlinjer. Ett sätt att få WHOs och folkhälsomyndighetens riktlinjer att sitta innan man möter sin första riktiga Covid-19 patient.

OBS! Det är alltid till folkhälsomyndigheten, WHO och ditt lokala smittskydds webbsidor du ska gå för att lösa patientfallen.

Övningen är gratis och du kan gå den redan nu.

Om du, liksom jag, arbetar i Hälso- och sjukvården gissar jag att du också söker efter mer information. Hur ser en patient med coronainfektion ut egentligen? Vilka är symptomen?  Vad finns som särskiljer covid-19 från andra differentialdiagnoser? Och hur handlägger man någon som faktiskt är ordentligt sjuk i Covid-19?

När det gäller nästan alla andra tillstånd, så har jag som mångårig yrkesverksam läkare någon slags erfarenhet av hur det kan te sig. Men med covid19, som är en helt ny sjukdom för mänskligheten, så har jag ännu inte det. Och i sanningens namn är det ännu väldigt få läkare i väst som har det.

Då blir det viktigare än någonsin att vi inom vården delar med oss av våra observationer och erfarenheter av Covid19. Vi läkare känner nog alla igen den klassiska ”fallpresentationen” på ett morgonmöte –  hur viktiga är inte de för att sprida kunskap – men varför bara dela med sig till ett fåtal kollegor? Varför inte passa på att använda den digitala tekniken till att dela med sig och låta mängder med läkare och sjuksköterskor öva sig med hjälp av ditt patientfall?

Detta försöker vi på Medster nu åstadkomma genom att dela med oss av en kortutbildning ”Corona – träna dig på patientfall”. Den är tillgänglig för all hälso- och sjukvårdspersonal utan kostnad. Här kommer du möta en lång rad patientfall att öva dig på. Just nu är fokus att öva sig på skyddsutrustning och att bedöma samt hantera patienter där Coronavirus misstänks. Barnfallen är skrivna av Professor/Barnläkare Jonas Ludvigsson med bidrag från flera kollegor i Örebro och är granskade av infektionsläkare från vårdhygien.  Så småningom kommer vi bygga vidare med fler ”behandlingsfall” som du kan öva dig på. 

Vi vill understryka att svaren till Corona-fallen ska ses som utgångspunkt för diskussion. Inte som svart-vita ja eller nej. 

Du kan bidra genom att skicka in ännu en fallbeskrivning från en situation som du har varit i. 

Kursen är gratis och du kan gå den redan nu.

Till kursen Corona – träna dig på patientfall

Tillbaka till hela Medsters kursutbud

Kommentarer