Framtidens Karriär – Läkare 2021

Kika in vårens upplaga av Framtidens Karriär – Läkare 2021.

I den här upplagan blev Medsters grundare John Terlinder intervjuad om situationen för läkares fortbildning.

Under det gångna året har läkares fortbildning fått stå tillbaka på grund av coronapandemin. Men det är däremot inte något unikt för just året 2020. Det här är en del av en långsiktig trend där många läkares tillgång till löpande fortbildning stadigt har minskat de senaste 20 åren. 

Det är en utmaning att få in fortbildning och kompetensutveckling i det vardagliga arbetet. Men en av lösningarna är att lyfta fram fortbildning som en integrerad del av läkaryrket. En halvtimmes daglig fortbildning integrerad i arbetsdagen är fullt rimlig och tekniskt möjlig idag, utan att patienttiden behöver påverkas. Vi på Medster är glada över att kunna bidra till en lösning med digital fortbildning och kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs hela artikeln här: Fortbildningen måste stärkas.

Kommentarer