Information till HR-personal

Fungerar e-learning i vården?

Vi ser onlinekurser som ett komplement till konferenser och nätverk, inte ett substitut.  

Kanske har ni redan testat onlineutbildningar internt i organisationen utan resultat?

Vår lärmetod bygger på mänskligt beteende.

Därför är alla kurser uppbyggda så att de engagerar intrycken som lär oss mer; lyssna, se, läsa, reflektera och skapa. För att klara en utbildning krävs 80% rätt på frågorna som ställs efter varje avslutat kapitel, på så sätt vet du att deltagaren tar till sig informationen i kursen och lär sig mer om ämnet. 

Nätverken då?

Använder du LinkedIn vet du hur givande nätverken kan vara även online. De fall som har reflekterande svarsalternativ med öppna frågor länkas direkt in till något som vi kallar Svarsplanket. Här har kursdeltagaren möjlighet att se alla andras svar samt moderatorns feedback och här inne sker nätverk över landets alla gränser. Just därför har våra kurser 5,5/6 i snittbetyg. 

Effektivt, och bra för arbetsgivarvarumärket

Tack vare vår höga kvalité samarbetar vi med flera av nordens specialistläkare. Det är läkarna själva som besitter kunskapen, vi hjälper dem att nå ut till fler. På så sätt frigör vi också tid som de kan lägga på patientkontakt genom att de gör utbildningen en gång online, istället för om och om igen i ett konferensrum på sjukhuset, för halva vårdstyrkan som inte är på jour just då.  Att låta personalen ta del av kontinuerlig utbildning gör också er till en attraktiv arbetsgivare. 

Vill du ta del av vårt befintliga kursutbud, eller kanske vill ha hjälp av oss att paketera och distribuera en ny kurs?

Boka en demo med Kajsa@medster.se eller ring på 0793341428

 

Varför skapade vi Medster och vad tror vi på? In och läs vår historia .