Kurspaket för äldreomsorg

Välkommen till våra kurser för omsorgspersonal! Vi vill erbjuda din verksamhet inom äldreomsorgen en möjlighet att stimulera medarbetarna till ett gemensamt lärande genom ett kurspaket…

Multisjuklighet hos äldre

Välkommen till en kurs som ger dig som läkare eller sjuksköterska fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet. Genom kursens gång lär vi ut en metod…

Utbildning i säker rapportering

Har du någon gång känt dig osäker på vad eller hur du ska göra när en vårdtagare blir dålig? Har du också känt dig osäker…

Bemötande av äldre

“Bemötande av äldre” är en onlineutbildning som tar dig rakt in i verkligheten. Du får ta på dig rollen som undersköterska på ett äldreboende och…

Vård i livets slutskede

”Vård i livets slutskede” är en onlineutbildning som tar dig rakt in i verkligheten. Du får ta på dig rollen som undersköterska på ett äldreboende…