Bemötande av äldre

“Bemötande av äldre” är en onlineutbildning som tar dig rakt in i verkligheten. Du får ta på dig rollen som undersköterska på ett äldreboende och…

Vård i livets slutskede

”Vård i livets slutskede” är en onlineutbildning som tar dig rakt in i verkligheten. Du får ta på dig rollen som undersköterska på ett äldreboende…