Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom

Kursen Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom riktar sig till dig som är ST-läkare eller ny specialistläkare inom onkologi. Syftet med kursen är att ge teori och…

Multisjuklighet hos äldre

Välkommen till en kurs som ger dig som läkare eller sjuksköterska fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet. Genom kursens gång lär vi ut en metod…

Utbildning i säker rapportering

Har du någon gång känt dig osäker på vad eller hur du ska göra när en vårdtagare blir dålig? Har du också känt dig osäker…

Bemötande av äldre

“Bemötande av äldre” är en onlineutbildning som tar dig rakt in i verkligheten. Du får ta på dig rollen som undersköterska på ett äldreboende och…

Vård i livets slutskede

”Vård i livets slutskede” är en onlineutbildning som tar dig rakt in i verkligheten. Du får ta på dig rollen som undersköterska på ett äldreboende…