Kurser för äldreomsorgen

Nu har vi äntligen utökat vårt kursutbud för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Vi tror på att den digitala utbildningsformen öppnar upp möjligheter att på ett effektivt och lättillgängligt sätt utbilda hundratusentals medarbetare och på så sätt förstärka äldreomsorgen. 

Under pandemin blev det tydligt att de cirka 150 000 som jobbar inom äldreomsorgen länge har vädjat om mer utbildning och stöd. Det finns med andra ord ett stort behov av kompetensutveckling inom äldreomsorgen, men det är inte alltid lätt att få timmarna att räcka till. Vårt mål på Medster är skapa bättre förutsättningar för kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården. Genom korta, effektiva och lättillgängliga kurser så kan faktiskt de där timmarna räcka till. 

Medsters grundare John Terlinder pratar mer om ämnet i artikeln Onlinekurser för äldreomsorg. Klicka på länken för att läsa mer. 

Gladeligen kan vi nu äntligen presentera vårt Kurspaket för äldreomsorgen. Kurspaketet innehåller fyra olika onlinekurser för omsorgspersonal, sjuksköterskor och enhetschefer. Största delen av utbildningsmaterialet fokuserar på att omsorgspersonal ska få reflektera och träna på olika situationer som kan uppstå i mötet med en vårdtagare. Genom utbildningen lär man sig hur olika vårdtagare bemöts på bästa sätt i olika situationer och hur man rapporterar en händelse till sjuksköterska på ett patientsäkert sätt. Kunskaperna en kursdeltagare tar med sig ger direkta verktyg att använda i arbetet för att skapa en ökad kvalité och säkerhet. 

Vårt kurspaket gör det framförallt enklare för nyanställda att ta sig an arbetet och effektiviserar deras inlärningsprocess. Kurserna är uppbyggda så att de kan genomföras både enskilt eller i grupp. Ju fler medarbetare som genomför utbildningen samtidigt, desto bättre och effektivare utveckling inom verksamheten. 

Varmt välkommen att läsa mer om vårt Kurspaket för äldreomsorgen!


Vad menar vi egentligen med korta, effektiva och lättillgängliga kurser?

Hur är våra kurser korta?
Våra inspelade föreläsningar är sällan längre än 10 minuter, likaså våra instuderingsfrågor tar sällan mer än 10 minuter att svara på. En kurs kan totalt vara 6h lång, men det innebär inte att man behöver genomföra kursen i ett svep under 6h. Det går att dela upp kursen utefter egna behov. 

Hur är våra kurser effektiva?
För det första har vi ingen tidsbegränsning på våra kurser, vilket innebär att man kan studera när tiden räcker till. Eller varför inte studera 10 minuter per dag? För det andra fokuserar våra kurser på att öka den reella kompetensen. Och för det tredje får varje kursdeltagare utrymme att reflektera, resonera och repetera kring varje instuderingsfråga.

Hur är våra kurser lättillgängliga?
En kursdeltagare  får tillgång till allt material 24/7 eftersom kurserna är onlinebaserade. Det går att studera från dator, mobil eller surfplatta och man behöver inte befinna sig på en särskild fysiska plats. Varför inte se en föreläsning från sängen?

Kommentarer