Den här kursen är uppbygg med en rad väl illustrerade föreläsningar om basal anatomi och fysiologi. Kursen motsvarar ungefär det innehåll om anatomi och fysiologi som normalt sett ingår i en sjuksköterskeutbildning. Materialet lämpar sig utmärkt att använda som ett block i utbildningen för vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller biomedicinsk analytiker.

Kurslängd: från 8h till 16h.
Målgrupp: vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och biomedicinsk analytiker.
Kursledare: Jan Degerfält, sjuksköterska och Anna Rohde, biolog.
Grupplicens: representerar du ett lärosäte eller en större grupp? Be om en offert.

Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.


Representerar du ett lärosäte?

Kursen lämpar sig utmärkt för dig som representerar ett lärosäte och vill använda materialet i utbildningen för vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller biomedicinsk analytiker. Till lärosäten och större grupper kan vi dessutom ge en betydande rabatt. Därmed blir det ett mycket kostnadseffektivt sätt att tillgodose institutionens behov av grundföreläsningar inom anatomi och fysiologi.

Genom de tillhörande quizen blir studenten godkänd först när hen tillgodogjort sig kunskapen, vilket kan minska risken att senare blir underkänd på sluttentamen.

Vid en högskola har man till exempel använt denna onlinekurs självständigt för en kurs om 7,5 hp. Där stod Medsters material för 5hp och en kompletterande sluttentamen för 2,5hp. Ett alternativ skulle kunna vara att studenterna får ägna de första tre veckorna av anatomi och fysiologi åt vårt material. Då vet du som lärare att du har samlat ihop gruppen på en gemensam basnivå.

Klicka här för att be om en offert.


Kursinnehåll och mål

Kursen är ett samarbete med läroplattformen LäraNära AB.
Nedan visas kursens uppbyggnad och målspecifikationer för varje avsnitt.

 • Introduktion
 • Livets molekyler
  • Mål: Få basala kunskaper om de atomer och molekyler som ingår i alla levande varelser
 • Cellen
  • Mål: Få kunskaper om:
   • cellers uppbyggnad och funktioner
   • cellökning och dess reglering
   • vävnaders och organs uppbyggnad.
 • Rörelsesystemet
  • Mål: Få kunskaper om
   •  hur skelett och leder är uppbyggda
   • hur skelettmusklerna är uppbyggda och hur de fungerar
   • skelettets funktion som mineralförråd och fettdepå.
 • Respirationssystemet
  • Mål: Få kunskaper om
   • respirationssystemets anatomi
   • hur andningsmuskulaturen arbetar
   •  hur syre och koldioxid tas upp, avges och transporteras i kroppen
   • hur andningen regleras med viljan och via reflexvägar.
 • Huden
  • Mål: Få kunskaper om
   • hudens olika lager och hur de fungerar
   • hudsinnet
   • hudens betydelse för temperaturregleringen
   • hudens betydelse för immunförsvaret
   • hudens reaktioner på solljus.
 • Cirkulationssystemet
  • Mål: Få kunskaper om
   • hur hjärtat och blodomloppet är uppbyggt
   • hjärtats retledningssystem
   • hjärtats arbete
   • hur blodtrycket regleras
   • lymfsystemet och blodets beståndsdelar.
 • Matspjälkningssystemet
  • Mål: Få kunskaper om
   • vilka organ som ingår i matspjälkningssystemet och vilken funktion de har
   • mag-tarmkanalens uppbyggnad och funktioner
   • vad som händer med maten medan den färdas genom mag-tarmkanalen
   • hur matspjälkningen regleras.
 • Urinsystemet
  • Mål: Få kunskaper om
   • kroppsvätskan och kroppens vätskerum
   • urinsystemets uppbyggnad
   • urinproduktionen
   • vatten- och elektrolytbalansen
   • syra-basbalansen
   • renin-angiotensin-aldosteronsystemet.
 • Nervsystemet
  • Mål: Få kunskap om
   • nervsystemets anatomiska och funktionella indelning
   • nervsystemets celltyper
   • människans sinnesorgan
   • hur nervsystemet styr viljestyrda rörelser, reflexrörelser och funktioner som inte står under viljans kontroll.
 • Endokrina system
  • Mål: Få kunskap om de viktigaste endokrina körtlarna och deras funktioner.
 • Fortplantningssystemet
  • Mål: Få kunskap om vilka organ som ingår i fortplantningssystemet hos kvinnor respektive män
   • fortplantningsorganens uppbyggnad och funktion
   • spermieproduktionen
   • ägglossningen och menstruationscykeln.

Kurslängd
Total föreläsningstid: 4 h 21 minuter. Varje kapitel har en föreläsning på ca 10-30 minuter vilka är rikt illustrerade. Efter varje föreläsning befäster du sedan dina kunskaper genom ett quiz. Tidsåtgången för dig som går kursen kan variera från cirka 8h – 16h.

Tidsupplägg
Kursen kan genomföras var man vill, när man vill och över hur lång tid som helst. Takten bestämmer du således helt själv.

Föreläsare
Jan Degerfält, Sjuksköterska, Universitetsadjunkt Lunds universitet.
Anna Rohde, Biolog och redaktör, Biotechst Lund AB.

Kursintyg
Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Du är ännu inte registrerad

Kommentarer