Lektion 1, Avsnitt 4
Pågående

Kursprogram/lässchema

Lektion Progress
0% Slutfört

Börja alltid med kapitel/modul 1-3. Därefter påbörjar du aktuell veckas modul enligt  kursprogrammet/lässchema. Du fortsätter sedan varvet runt i cirkeln, och kommer på så sätt när kurstiden är slut ha gått igenom samtliga kapitel.

Barnmedicin för allmänmedicin är en mycket kunskapsintensiv kurs. Kursen bygger i stor utsträckning på egen inläsning. Ska samma mängd information förmedlas i en föreläsning uppfattar många att det tar för mycket tid. Därför har vi satsat hårt på innehållet och mindre på layout och videos. Vi lägger upp kortare introföreläsningar vissa veckor, men du måste varje vecka läsa i läroboken för att kunna svara på frågorna.

Kommentarer