Lektion 1, Avsnitt 5
Pågående

Lärandemetoder

Lektion Progress
0% Slutfört
  • Strukturerad egen inläsning – du måste hålla tempot.
  • Vi börjar varje område med en snabb, men medicinskt tät, översikt i form av Lissauer. Boken ersätter den traditionella föreläsningen.
  • Genom att återkomma gång på gång till Rikshandboken BHV när du löser fallen tränar du dig att hitta och hantera svenska riktlinjer. Rikshandboken ska vara din första kunskapskälla när du är på BVC.
  • Du tränar dig att använda din nyvunna kunskap genom att lösa instuderingsfrågorna.
  • Genom den kollegiala diskussionen om inläsningsmaterial och fallen får du flera vinklar och möjlighet att fråga redaktörerna (barnläkare/distriktsläkare).

Varje vecka:

  1. Läs veckans kapitel i Lissauer – det ger en bra översikt över området. 
  2. Gör instuderingsfrågorna rörande Lissauer. Titta på feedbacken och länkarna.
  3. Se eventuellt länkade föreläsningar.
  4. Diskutera och kommentera fallen i forumet.

Kommentarer