1 av 2

Introduktion

Se instruktionsfilm “Vår lärandemetod”

Börja alltid med kapitel/modul 1-3. Därefter påbörjar du aktuell veckas modul enligt  kursprogrammet/lässchema. Du fortsätter sedan varvet runt i cirkeln, och kommer på så sätt när kurstiden är slut ha gått igenom samtlig kapitel.

Barnmedicin för allmänmedicin är en mycket kunskapsintensiv kurs. Kursen bygger i stor utsträckning på egen inläsning. Ska samma mängd information förmedlas i en föreläsning uppfattar många att det tar för mycket tid. Därför har vi satsat hårt på innehållet och mindre på layout och videos. Vi lägger upp kortare introföreläsningar vissa veckor, men du måste varje vecka läsa i läroboken för att kunna svara på frågorna.

Lärandemetoder:

  • Strukturerad egen inläsning – du måste hålla tempot.
  • Vi börjar varje område med en snabb, men medicinskt tät, översikt i form av Lissauer. Boken ersätter den traditionella föreläsningen.
  • Genom att återkomma gång på gång till Rikshandboken BHV när du löser fallen tränar du dig att hitta och hantera svenska riktlinjer. Rikshandboken ska vara din första kunskapskälla när du är på BVC.
  • Du tränar dig att använda din nyvunna kunskap genom att lösa instuderingsfrågorna.
  • Genom den kollegiala diskussionen om inläsningsmaterian och fallen får du flera vinklar och möjlighet att fråga redaktörerna (barnläkare/distriktsläkare).

Varje vecka

  1. Läs veckans kapitel i Lissauer – det ger en bra översikt över området. 
  2. Gör instuderingsfrågorna rörande Lissauer. Titta på feed-backen och länkarna.
  3. Se eventuellt länkade föreläsningar.
  4. Diskutera och kommentera fallen i forumet.

Tveka inte att höra av dig vid frågor eller medicinska synpunkter! Lycka till!

Lektion innehåll
0% komplett 0/1 Steg