Barnmedicin för specialister, blivande bakjourer och bakjourer

Kursen (även kallad Pediatrikcirkeln för bakjourer) är till för dig som är specialist i pediatrik, du som är bakjour sedan flera år eller om du är specialist i pediatrik på väg att bli bakjour. Målsättningen är att stärka den kompetens du behöver för att självständigt fungera som bakjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar under 48 timmar.

Kurslängd: Cirka 160 h.
Målgrupp: Specialister i pediatrik, blivande bakjourer och bakjourer.
Kursledare: John Terlinder, barnläkare, f.d. överläkare och studierektor.
Certifiering: Efter avslutad kurs får du ett kursintyg med LIPUS-certifiering.

Se vårt kursprogram/lässchema här:
Pediatrikcirkeln för bakjourer och specialister – kursprogram/lässchema.


Barnläkaren och kursledaren John Terlinder presenterar kursen.

Vad lär jag mig?

Kursen syftar till att bygga på och repetera den kompetens du behöver för att ronda och handlägga fall även utanför din subspecialitet. Utbildningen bygger till stor på deltagarnas egna bakjoursfall. Varje vecka presenteras två fall, ett av fallen kommer relatera till veckans tema och det andra fallet kan röra vad som helst. Syftet är på så sätt att träna bakjoursrollen och bedömningsförmågan; i verkligheten följer inga patienter några teman.

Eftersom kursen till största del bygger på patientfall, som löses stegvis, passar den väldigt bra att gå även om man inte i närtid ska in i bakjoursledet. Men om man ändå som specialist vill börja känna på “tänket” som ytterst ansvarig bakjour.

När du vill – Var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Följ gärna kursens läsecirkel

Vi rekommenderar däremot att du följer vårt kursprogram/lässchema. Varje vecka avhandlas nämligen ett självständigt ämne; det betyder att om du vill börja imorgon, så startar du med denna veckas ämne och fortsätter sedan ett år framåt. Då kommer du ha gått igenom samtliga ämnen i kursen.

Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 2-3 h/vecka i 40 veckor. Vill du göra kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i en annan ordning kan du förstås göra det – att följa läsecirkeln är frivilligt – det går t.ex. utmärkt att göra kursen på halvfart. För godkänt deltagande krävs att du deltar i kursens samtliga moment och får minst 75% rätt på instuderingsfrågorna.

Vid kursens slut kommer du ha gått igenom cirka 80 bakjoursfall samt instuderingsfrågor relaterat till samtliga kapitel i Lissauer & Carroll. Två gånger under kursens gång är det du som är ansvarig för att förbereda ett fall för övriga deltagare som du skickar in för bearbetning och medicinsk granskning av redaktionen.

En härlig inspiration är att runt om i landet har flera mindre studiecirklar bildats, där man går samman en grupp specialister och arbetar med fallen tillsammans.

Se vårt kursprogram/lässchema här:
Pediatrikcirkeln för bakjourer och specialister – kursprogram/lässchema.

Delta aktivt i diskussionsgruppen

Du förutsätts som deltagare även vara aktiv i det moderatorledda diskussionforumet, vilket fördjupar dina kunskaper ytterligare. Det är en viktig del av kursen och den är öppen för alla deltagare. I gruppen kan man diskutera läsecirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om den senaste veckans instuderingsfrågor. Diskussionsgruppen modereras av barnläkaren John Terlinder.


Kurslitteratur

Carroll, W., & Lissauer, T. (2017). Illustrated Textbook of Paediatrics (5th ed.). Elsevier Science Ltd. 
(Det går även bra att köpa upplaga 6 från 2021).
Köp boken hos Adlibris.

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor (det går även bra att köpa den sjätte upplagan från 2021). Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken riktar sig mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utanför sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska.

Som referensverk använder vi Nelson textbook of pediatrics. Redaktionen kan varmt rekommendera den digitala versionen som följer med alla fysiska exemplar – här finns en app med kompletta Nelson till din smartphone som är mycket funktionell och sökbar.

Kursen innehåller även hänvisningar till svenska riktlinjer, artiklar och förklarande text. För bakjoursfallen behöver du använda den breda samling av review artiklar som använts vid tidigare bakjourskurser (länk kommer med kursinlogg).

Gästredaktörer

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet. Akutkapitlet.
Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Infektionskapitlet.
Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen. Metabolkapitlet.
Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund. Kardiologikapitlet.
Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland. Onkologkapitlet
Per Odelberg-Johnson. Öl, Neonatolog, Region Östergötland. Neonatalkapitlet.
Johanna Lindqvist. Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting. Neonatalkapitlet.

Beroende på specialitet hos gruppdeltagarna kommer tidvis någon av gruppens deltagare vara moderatorer (frivilligt) för övriga kapitel tillsammans med John Terlinder.

Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är en viktig del av inlärningen och det är därför obligatoriskt att delta i kursens diskussionsforum. En vecka under kursens gång kommer du bli ombedd att vara ”gästmoderator” i diskussionsforumet när ditt subspecialistområde avhandlas.

Sagt om kursen

”Utmärkt entusiasmerande kursledning!”

”Mycket bra koncept, har rekommenderat till kollegorna på kliniken.”

”Friheten att lägga några timmar när som helst under veckan på kursen och att slippa resa till möten är viktig. Samtidigt har jag en välbehövlig konstant press att före deadline ta mig igenom aktuellt avsnitt. Diskussionerna och möjligheten att se hur andra svarat på olika situationer är värdefullt och utvecklande.”

”Bra med flexibilitet, att arbeta när man har tid med den.”

”Bra att få gå igenom hela barnmedicinska bredden och uppdatera sig. Bra att det finns diskussion med kollegor. Artikelsamling som var mkt lärorik”

Kursutvärdering: Vad tycker du om kursen som helhet? Snitt: 5,8 av 6 poäng


Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Kurs Innehåll

Expandera
1 av 2
+92 anmäld
Anmäl dig för att gå kursen

Kurs Innehåll

  • 35 Lektioner
  • 51 Avsnitt
  • 88 Test
  • Kurs Intyg

Kommentarer