Lektion Progress
0% Slutfört

Kursprogrammet/läsecirkel.

Här skriver du in när du ska skicka in dina fall.

Börja alltid med kapitel 1-3. Därefter påbörjar du aktuell veckas kapitel enligt  kursprogrammet/lässchema. Du fortsätter sedan varvet runt i cirkeln, och kommer på så sätt när kurstiden är slut ha gått igenom samtliga kapitel. Varje kapitel är numrerat utifrån kalenderveckor, så om du undrar vilket kapitel vi är på just nu – titta bara i kursträdet efter aktuell kalendervecka.

Lättast är att följa med ”Läsecirkeln” runt. Då läser du varje vecka angivna kapitel och tittar på de svenska föreläsningarna samt gör de tillhörande pedagogiska instuderingsfrågorna som är anpassade för specialister/bakjourer. Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 3-4h/vecka och blir då klar efter 40 veckor. Du är inte tvingad att följa läsecirkeln, men det blir roligare då, eftersom du då kommer vara i fas med andra runt om i landet som läser kursen och ni kan då lättare ta del av varandras kommentarer.

Kommentarer