Lektion Progress
0% Slutfört

Lärandemetoder:

 • Strukturerad egen inläsning – du måste hålla tempot.
 • Vi börjar varje område med en snabb, men medicinskt tät, översikt i form av Lissauer. Boken ersätter den traditionella föreläsningen.
 • Djup teoretisk inlärning via läsning av artiklarna.
 • Du tränar dig att använda din nyvunna kunskap genom att lösa instuderingsfrågorna.
 • Du får syntetisera din kunskap och erfarenhet genom att skriva egna fall.
 • Du får träna dig i bakjoursperspektivet genom att lösa/kommentera andras bakjoursfall.
 • Genom den kollegiala diskussionen om inläsningsmaterian och fallen får du flera vinklar och inte minst möjlighet att diskutera bakjoursrollen med kollegor från hela landet.

Varje vecka

 1. Läs veckans kapitel i Lissauer – det ger en bra översikt över området. 
 2. Se över artiklar och målbeskrivning i artikelsamlingen.
 3. Gör instuderingsfrågorna rörande Lissauer.
  (Du får hur många försök du vill på dig på varje quiz, så fastna inte här om frågan upplevs som för detaljerad för din nivå.)
 4. Gör instuderingsfrågorna utifrån de stegvisa bakjoursfallen.
 5. Se och kommentera dina och kollegornas svar på vårt ”svarsplank”.

Kommentarer