Lektion Progress
0% Slutfört

Under kursens gång har du på flera av våra quiz möjligheten att se dina och andra kursdeltagares svar på något som vi kallar för svarsplank.

På svarsplanken hittar du feedback från fallskrivaren, synpunkter från moderatorn och kommentarer från andra deltagare. Lämna gärna egna kommentarer och synpunkter, så bidrar du till att vi lär oss mer tillsammans! Dina svar är självklart anonyma.

Exempel på hur ett svarsplank kan se ut.

Kommentarer