1 av 2

Kapitel 15 – Infection and immunity

Målbeskrivning Infektion och immunologi

Artikelsamling Infektion och immunologi


Välkommen till webbinariet Svåra infektioner hos barn

Olof Hertting

Torsdag 28/1 k 12-13 har vi ett webbinarieum med barninfektionsläkare Olof Hertting.

Program
12.00 – 12.35 Svåra infektioner hos barn. Olof Hertting, Barninfektionsläkare ALB
12.35 – 12.45 Frågor från panelen och publiken.
12.45 – 13.00 Vi löser tillsammans infektionsfall.

Ställ gärna frågor under föreläsningen (räck upp handen eller skriv i chatten) – det blir mycket mer givande då.