Barnmedicin för Skolläkare

Nuvarande status
Inte inskriven
Pris
6990:-

Kursen Barnmedicin för skolläkare finns för dig som är Skolläkare eller blivande skolläkare och önskar gå en bred repetitions och fördjupningskurs i barnmedicin.

Vid kursens slut kommer du ha tillägnat dig fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet och på så sätt bättre kunna utreda och behandla barn du träffar  inom skolhälsovården. Kursen ska ses som ett komplement till de specifika skolläkarkurser som idag ges live; denna kurs fokuserar på hela bredden av tillstånd som barn i olika åldrar kan drabbas av. Den ger dig fördjupad förståelse för vilka hälsoproblem som drabbar barn och en insikt även i hur barnen behandlas på barnmottagningar och sjukhus, vilket kommer underlätta din vardag som skolläkare.

En modul avhandlar svenska BHV och bygger på Rikshandboken-BHV, inklusive föreläsningar av Distriktsläkare, barnläkare, BVC-sköterska, barnlogoped, liksom avsnitt om psykologens och dietistens roll på BVC. BHV-modulen är cirka 1/30 av kursen. Som skolläkare är du en del av ”fortsättningen” på BHV, och det är därför av stor vikt att veta hur BHV arbetar idag. Men om du av något skäl vill avstå från BHV-modulen (kanske du nyligen har gått en live-variant), så ange det vid anmälan.

Klicka här för att se exempelfrågor.

Kursen innefattar bland annat:

Barnets normala utveckling – Tillväxt och nutrition – Anamnestagning och undersökning – BVC-Modul  – Vaccinationer – Barnet i samhället, kontakt med socialtjänst  – Barnmisshandel  – Akuta tillstånd  – Förgiftningar – Psykiatri – Onkologi – Tonårsmedicin – Kardiologi – Nefrologi – Gastroenterologi – Hematologi – Infektionssjukdomar – Andningsorganens sjukdomar – Leversjukdomar – Hudsjukdomar – Diabetes och endokrinologi – Immunologi – Rörelseapparatens sjukdomar – Neurologi inkl. epilepsi – Utvecklingsproblem och neuropsykiatri – Barnpsykiatri – Allergi – Nutrition – Tillväxt och pubertet

Tidsupplägg

Du får hjälp att ta dig igenom kursen genom en (frivillig) läsecirkel. Följer du läsecirkeln är du klar med kursen på cirka 10 veckor, med 2-3h insats per vecka. BHV modulen kräver 4-6h ytterligare. Vill du inte följa läsecirkeln kan du ta avsnitten helt i din egen takt – du har upp till ett år på dig att avsluta kursen.

Se vårt lässchema/kursprogram här.

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

Köp boken här

Om Rikshandboken

Under kursens gång återkommer vi i de olika avsnitten till Rikshandboken-bhv.se. Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Vi hjälper dig. Mia Axén, Marlene Bruer, Martin Lägervik, John Terlinder.
Mia Axén, Marlene Bruer, Martin Lägervik, John Terlinder.

Diskussionsgruppen

En viktig del av kursen är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Barnmedicin för Skolläkare. Här kan du knyta kontakter med andra skolläkare runt om i landet som går kursen. Den modereras av Distriktsläkare Martin Lägervik och Barnläkare John Terlinder. Där kan man fritt fråga John Terlinder och Martin Lägervik om fallen i kursen och andra fall man stöter på i sin vardag samt diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

Sagt om systerkursen ”Barnmedicin för allmänmedicin”

”Jag lär mig mycket av era förtydliganden och länktips i feedbacken och i era förtydliganden i diskussionsforumet!  Inspirerande!”

”Jag vill berömma upplägg och frågor!”

”Jag gjorde nyss klart BVC-avsnittet och tyckte den var väldigt bra. Jag har gått landstingets egna BVC-kurs för ca ett år sedan men lärde mig ändå mycket nytt”

”Väldigt bra upplägg måste jag säga där man aktivt måste tänka igenom alla de här ”styckespatienterna” på jourcentralen.”

”Pediatrikcirkeln har gett mig mycket nya kunskaper och tips att ta med mig i min vardag på hälsocentralen. Diskussionsgruppen gör kursen mer levande och man får snabba och konstruktiva svar från kursledningen”

Sagt av deltagare i kursen ”Barnmedicin för allmänmedicinare”

Lämna ett svar