Lektion 1 av 7
Pågående

Testa ett övningsfall

Varmt välkommen!

Det här är en övningslektion för dig som vill testa hur den här kursen är uppbyggt och fungerar. I det följande övningsfallet ger vi ett smakprov från temat “känsliga situationer”. Vi diskuterar en situation som kan upplevas som känslig och jobbig för både vårdtagare och personal.

Du kommer att få se ett kort filmklipp på en situation som kan uppstå i din yrkesvardag. Sedan svarar du på den tillhörande frågan och reflekterar över hur du, enskilt eller tillsammans med dina kollegor, hade hanterat situationen. Svara så gott du kan på frågan men kom ihåg att det bara är övning. Det är syftet med hela den här kursen, att ge dig övning inför situationer som kan uppstå i din yrkesvardag.

Lycka till!

Kommentarer