Delat beslutsfattande – Introduktion för läkare och sjuksköterskor

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det ” Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. ” Den här kursen går via on-demand filmer, quiz och ett nedladdningsbart praktiskt patientformulär igenom en metod som hjälper dig att verkligen utforma vården i samråd med patienten. Använder du den här metoden har forskningen visat att du får nöjdare patienter och effektiviserar er kommunikation.

Kurslängd: cirka 40 minuter.
Kursledare: Berith Hedberg, sjuksköterska och docent, John Terlinder, barnläkare.
Kursen är till för dig som är sjuksköterska, distriktsläkare, distriktssjuksköterska eller slutenvårdsläkare och önskar öka dina patienter/brukares delaktighet.
Kursintyg: Efter avslutad och godkänd kurs får du ett intyg.

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det ” Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. ” De flesta av oss i vården tror nog att vi verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet. Tyvärr rapporterar inte patienterna heller om några förbättringar sedan sedan patientlagen kom. Visst är det märklig? För alla vill vi nog involvera våra patienter i avgörande beslut, så viljan finns.

Vi som har skapat kursen “Delat beslutsfattande – en introduktion” är övertygade om att vi kan ändra på detta och bli betydligt bättre på att involvera våra patienter/brukare! Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av patienterna i beslutsprocessen. I den här kursen tar vi fasta på det och går igenom en beprövad metod för att öka patienternas delaktighet. Vi går steg för steg igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera patienten/brukaren mer i sina beslut/ställningstaganden. Guiden kan du sedan fritt kan använda i din vardag och sprida på din arbetsplats.

Vi vill även rekommendera vår 30 minuters brukar/patientkurs, som kan hjälpa dina patienter att komma mer förberedda till mottagningsbesöket.

Vill du arbeta mera brett för att införa “Delat beslutsfattande” på din arbetsplats? Då rekommenderar i vi istället vår kurs “Delat beslutsfattande – en implementeringskurs” som ger dig stöd och verktyg i att genomföra ett införandeprojekt.

Representerar du en organisation som vill att många ska gå kursen? Klicka här för att be om en offert. Medster.se klarar att hantera tusentals användare, så även hela sjukvårdsorganisationer är välkomna att höra av sig.

Tillbaka till kursutbud

Anmäl dig för att gå kursen

Kurs Innehåll

  • 5 Lektioner
  • 2 Ämnen
  • 1 Test
sv_SE