Det är din kropp! Delat beslutsfattande för dig som patient.

Det här en kort onlinekurs för dig som är patient eller brukare och önskar få ett verktyg för att bli mer delaktig i de beslut som vården fattar om dig och din kropp.

Kursen är helt kostnadsfri och on-demand, vilket betyder att du kan börja, pausa eller repetera när du vill. Kursen består av en serie videofilmer samt formulär som du kan ladda ned och använda nästa gång du besöker vården. Kursen tar cirka 30 minuter. Den innehåller ingen examination, men du måste titta på samtliga filmer för att få kursintyget.

Kurslängd: cirka 30 minuter
KursledareBerith Hedberg, sjuksköterska och docent, John Terlinder, barnläkare. 
Kursen är till för dig som patient eller brukare som vill bli mer delaktig i de beslut som tas om dig och din hälsa.
Intyg: Efter godkänd kurs får du ett intyg

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det ” Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. ” De flesta i vården tror nog att de verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet.

Vi som har skapat kursen “Delat beslutsfattande – för dig som patient” är övertygade om att vi kan ändra på detta och hjälpa vården att bli betydligt bättre på att involvera dig som patient/brukare! Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av dig och dina anhöriga i beslutsprocessen. I den här kursen tar vi fasta på det och går igenom en beprövad metod för att öka din delaktighet. Vi går steg för steg igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera dig som patient/brukare mer i vårdens beslut. Guiden kan du sedan fritt kan använda i din vardag och ta med vid din nästa kontakt med hälso- och sjukvården.

Vi har även tagit fram en kurs som riktar sig till den enskilde sjuksköterskan eller läkaren som vill lära sig mer om metoden “Delat beslutsfattande” samt en implementeringskurs för den som driva ett implementeringsprojekt på sin enhet för att öka patienternas/brukarnas delaktighet. Tipsa gärna din läkare eller den vårdenhet du har kontakt med om dessa kurser!

Tillbaka till kursutbud

+992 anmälda
Open Registration

Kurs Innehåll

  • 5 Lektioner
  • 2 Ämnen
  • Kurs Intyg

Diskussionsgrupp

sv_SE