Kurspaket för äldreomsorg

Välkommen till våra kurser för omsorgspersonal!

Vi vill erbjuda din verksamhet inom äldreomsorgen en möjlighet att stimulera medarbetarna till ett gemensamt lärande genom ett kurspaket med följande onlinekurser:

Bemötande av äldre (8h)
Målgrupp: omsorgspersonal inom äldreomsorgen.

Vård i livets slutskede (8h)
Målgrupp: omsorgspersonal inom äldreomsorgen.

Utbildning i säker rapportering (30 min)
Målgrupp: oms
orgspersonal inom äldreomsorgen.

Multisjuklighet hos äldre (8h)
Målgrupp: sjuksköterskor och enhetschefer.


Kommunikatören Alicia Josefsson och läkaren John Terlinder presenterar kursen.

Hur går det till?

I vårt kurspaket för äldreomsorgen ingår fyra kurser riktade mot omsorgspersonal, sjuksköterskor och enhetschefer. Kurserna är skapade för att kunna vara en del i en utvecklingssatsning för verksamheter och de lämpar sig utmärkt att köpa in till personal på ett eller flera äldreboenden.

Gemensamt lärande för dina medarbetare
Största delen av utbildningsmaterialet fokuserar på att omsorgspersonal ska få reflektera och träna på olika situationer som kan uppstå i mötet med en vårdtagare. Kunskaperna en kursdeltagare tar med sig ger direkta verktyg att använda i arbetet för att skapa en ökad kvalité och säkerhet.

Kurserna är uppbyggda så att de kan genomföras både enskilt och i grupp. Du som enhetschef kan exempelvis låta personalen, i större eller mindre grupper, göra en lektion per dag med tillhörande övningsfall. Alternativt så låter du personalen göra en hel kurs under en gemensam utbildningsdag. Kort sagt, ni kan helt enkelt styra vilket upplägg som fungerar bäst för er verksamhet.

Enkel administration för dig som enhetschef
När du väl har beställt ett kurspaket så får du en snyggt utformat kursinbjudan som du mejlar ut till dina medarbetare. Medarbetarna kan då registrera sig själva och omedelbart påbörja utbildningen. Du som verksamhetschef eller enhetschef får obegränsad tillgång till kursmaterialet som administratör och kan följa dina medarbetares deltagande.

När du vill – Var du vill
Kurserna kan startas när man vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan deltagarna även studera var de vill. De kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har de här kurserna inga tidsbegränsningar, vilket innebär att deltagaren eller ni inom verksamheten kan bestämma takten helt själva. När deltagaren har gått färdigt kursen får de behålla sitt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Kort information om kurserna

Bemötande av äldre (8h)
Den här kursen bygger på att kursdeltagaren får se ett 40-tal olika scener som kan uppstå i mötet med en vårdtagare. Scenerna illustrerar vanliga problem som omsorgspersonal ofta ställs inför. Kursdeltagaren får sedan svara på tillhörande frågor i anslutning till de olika scenerna för att reflektera och överlägga hur hen hade agerat i de olika situationerna. Kursinnehållet lämpar sig utmärkt att genomföra i grupp och utbildningsmaterialet riktar sig till omsorgspersonal inom äldreomsorgen.

Vård i livets slutskede (8h)
Den här kursen är uppbyggd på samma sätt som ovanstående kurs “Bemötande av äldre”. Kursdeltagaren får se ett 40-tal olika scener där omsorgspersonal bemöter vårdtagare som är döende. Kursdeltagaren ska även här reflektera och överlägga kring scenerna med tillhörande frågor, enskilt eller tillsammans med andra medarbetare. Även det här utbildningsmaterialet riktar sig till omsorgspersonal inom äldreomsorgen.

Utbildning i säker rapportering (30 min)
Den här kursen är lite kortare än de andra, men den fungerar också utmärkt att genomföra i grupp eller enskilt. Utbildningen besvarar frågor som hur och när man bör rapportera en medicinsk försämring till ansvarig sjuksköterska. Vi går igenom hur man jobbar med rapporteringsstöd och hur medarbetaren på ett patientsäkert sätt kan rapportera en händelse till sjuksköterska genom kommunikationsmodellen SBAR.

Förslag på hur du som enhetschef kan använda kurserna

  • Förslag 1. Låt nyanställda och vikarier göra kurserna “Bemötande av äldre”, “Vård i livets slutsked” och “Säker rapportering” inför sitt första pass. Då blir det enklare för nyanställda att ta sig an arbetet och effektiviserar deras inlärningsprocess. Materialet tar då cirka två heldagar att gå igenom.

  • Förslag 2. När personalen samlas i storgrupp – (t. ex i anslutning till APT) – ta upp utbildningen “Bemötande av äldre”, “Vård i livets slutskede” eller “Säker rapportering” på storbild och gå igenom ett tema per samling. Varje tema består av cirka 8 övningsfall där deltagarna får se en film som illustrerar ett klassigt dilemma inom äldreomsorgen. Efter att ha sett ett fall på storbild delar ni in deltagarna i smågrupper som skriver ned sina förslag på handläggning via sina mobiltelefoner. Ta upp allas svar på storbild igen och diskutera vilken handläggning som blir bäst. Ni har 13 teman att välja bland, där varje tema tar cirka 1,5 h att gå igenom.

  • Förslag 3. Låt det lilla arbetslaget följas åt och göra ett övningsfall per pass. Det tar 5-15 minuter per gång och kan därmed göras när möjlighet infinner sig under arbetsdagen. Deltagarna loggar in på sina mobiltelefoner och gör fallet enskilt eller tillsammans. Det blir då en stimulans till dagligt lärande och förbättring. Efter att ha gjort drygt 85 övningsfall har medarbetaren slutfört kurserna “Bemötande av äldre”, “Vård i livets slutskede” och “Säker rapportering”.

Multisjuklighet hos äldre (8h)
Till skillnad från de ovanstående kurserna riktar sig den här kursen till sjuksköterskor och enhetschefer. Kursen ger en översikt över hur äldrevården är organiserad i Sverige, vad som är kommunens ansvar och vad som är hälso- och sjukvårdens ansvar. Kursen ger en fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet. Speceillt fokus ägnas år hur vårt sätt att organisera vården av äldre påverkar vår möjlighet att ge den multisjuke äldre bästa möjliga vård hela vägen från vårdcentralen till äldreboendet . Vi går igenom en metod för att göra personcentrerade och individuella bedömningar som i sin tur kan leda till bättre hälsa och effektivare vård.

Vad kostar kurspaketet?

Vi erbjuder följande typ av kurspaket för äldreomsorg:

  • Mot en årsvis fast kostnad på 39 000:- får dina medarbetare på ditt äldreboende eller omsorgsföretag fri tillgång till ovanstående kurser (obs, högst upp till 40st medarbetare ingår i kurspaketet).
  • Köp kurspaketet genom att klicka på “Lägg kurspaketet i varukorgen”, eller klicka på länken nedanför.

Är du verksamhetschef för flera enheter?

Vi kan skräddarsy ett paket som passar er:


Vill du veta mer?
Kontakta John Terlinder
Läkare och utbildningsansvarig
073 – 649 63 02
info@medster.se

Du är ännu inte registrerad

Kommentarer