Nätverk för chefer inom vården

Det goda chefsskapet behövs, inte minst inom vården. Tillsammans kan vi stärka varandra till att bli ännu bättre ledare. Gå med i ett modernt onlinenätverk där vi diskuterar nya som gamla erfarenheter, delar kunskaper och lär av varandra.

Skräddarsydd för vården
Genom nätverket kommer du att paras ihop med andra verksamhetschefer från hela Sverige och på så sätt kunna vidga ditt nätverk. En gång i månaden träffas ni genom ett digitalt möte under handledning av en erfaren chefscoach. Varje möte kommer att fokusera på ett specifikt tema som är relaterat till de specifika utmaningar som det innebär att vara chef i vården. Mötena inleds med att en inbjuden föreläsare håller en kort föreläsning och sammanfattar månadens tema, sedan får ni utrymme att diskutera och nätverka med föreläsaren, handledaren och de andra verksamhetscheferna.

“Ett nätverk för dig som är verksamhetschef inom vården”

Ta del av instuderingsmaterial
Inför varje möte kommer du att kunna ta del av onlinebaserat instuderingsmaterial med on-demand föreläsningar och fallövningar direkt relaterade till vårdens utmaningar från kursen Gott chefsskap i vården. Detta är inte obligatoriskt men är ett bra underlag till diskussionerna som kommer föras under varje onlinemöte.

“Allt förberedelsematerial är digitalt och on-demand”

Få din röst hörd
Du kommer att bli indelad i en mindre grupp utifrån dina kunskaper och erfarenheter med max 8 andra verksamhetschefer. På så sätt kan du känna dig säker på att just du får din röst hörd och får dela just dina dilemman.

Personlig coachning
Vill du gå på djupet med din personliga utveckling inom chefskapet kan du genom nätverket få tillgång till en personlig chefscoach. Du och din coach kommer då att ha ytterligare ett onlinemöte i månaden där ni tillsammans fokuserar på din personliga utveckling.

Tider
Vi möts första tisdagen varje månad kl 15.30 – 17.00 under två terminer. Totalt 10 träffar. Första träffen blir 7 september 2021. (OBS! Om önskemål finns inom gruppen är dag och tid justerbara).

“Nätverksträffar sker via Zoom första tisdagen varje månad kl 15.30-17.00”

Innehåll
Tema termin 1:

  • Målsättning som verktyg
  • Självkännedom
  • Att lära känna och leda gruppen
  • Systemkännedom
  • Framtid, lärande och strategi

Tema termin 2:

  • Den demografiska utmaningen
  • Schemaläggning
  • Fusk och korruption i vården
  • Livslångt lärande
  • Uppsägning

Handledare:
Raymond Lenrick, Överläkare.
Tidigare verksamhetschef inom gynekologi och obstretik.
Lena Lyckenvik, VD Ledningsbolaget.
Entreprenör med mångårig erfarenhet av vård-, företags- och ledarutveckling.
Anna-Carin Berglund, Erfaren chef och ledare.
Bl.a. uppdrag som verksamhetschef för IVA och äldrevårdskoncern.
John Terlinder, Barnläkare.
Grundare av Medster, tidigare överläkare och studierektor.

Anmäl dig för att gå kursen
25000:-

Kommentarer

sv_SE