Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom

Kursen Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom riktar sig till dig som är ST-läkare eller ny specialistläkare inom onkologi. Syftet med kursen är att ge teori och verktyg för omhändertagande av olika symtom hos patienter med avancerad cancersjukdom. Utbildningen är framtagen i samarbete med en referensgrupp bestående av onkologer med flera års klinisk erfarenhet.

Kurslängd: instuderingsmaterial cirka 20 h + 3 h digitalt möte via Zoom.
Målgrupp: ST-läkare och nya specialistläkare inom onkologi.
Kurslitteratur: Akut och cancerrelaterad smärta. Mads Werner.
Grupplicens: Är ni fler på din enhet som vill gå kursen? Be om en offert här.

Kursledare:

Peter Ekevig, överläkare, specialist onkologi.

Mads U. Werner, anestesiolog, överläkare vid Multidisciplinärt smärtcentrum, Rigshospitalet i Köpenhamn och docent inom smärtforskning vid Lunds Universitet.

Carina Modéus, överläkare Palliativt centrum, Växjö.

Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.


Hur går det till?

Kursen Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom är helt onlinebaserad. Du får tillgång till en rad föreläsningar med tillhörande fallbaserade uppgifter som ligger på plattformen LäraNära. Alla föreläsningar är redaktionellt bearbetade och manus kan också läsas för den som så önskar. Du kan arbeta med materialet när du själv vill och kan.

Kursen avslutas med två sammankomster via Zoom som är 3 timmar långa. Vid sammankomsten finns rikliga möjligheter att diskutera de ingående fallen men också ta upp egna frågor och funderingar. Träffarna sker i smågrupper om max 10 deltagare. Fram till deadline veckan innan zoom-sammankomsten kan du arbeta med instuderingsmaterialet när du vill och var du vill. Materialet kan repeteras valfritt antal gånger och det finns tillgängligt även efter att kursen har avslutats.

Varje deltagare förväntas bidra med ett eget fall till zoom-sammankomsten. Fallet mejlas senaste en vecka innan till jan.degerfalt@laranara.se.

När börjar kursen?

Vi rekommenderar att du gör ett avsnitt och ett övningsfall per vecka fram till maj.
Kurssammankomsterna sker under maj månad (datum är för tillfället preliminära).

Kursstart HT 2022:

Grupp A:
Seminariedagar: 28/11 kl 13-16 och 12/12 kl 13-16 

Grupp B:
Seminariedagar: 5/12 kl 13-16 och 19/12 kl 13-16


Kursinnehåll

Introduktion:

  • Introduktion till kursen Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom

Del 1. Handläggning av avancerade tillstånd:

  • Kirurgiska och radiologiska interventioner
  • Nutrition och cancerkakexi
  • Komplexa symtom vid avancerad cancer
  • Cancerrehabilitering vid avancerad cancer

Del 2. Smärta och smärtbehandling vid avancerade tillstånd:

  • Allmän farmakologi
  • Kommunikation med smärtpatienter
  • Smärtlindring vid avancerad cancersjukdom

Kursinformation

Total föreläsningstid: ca 3 h och 20 minuter. Varje kapitel innehåller föreläsningar som är rikt illustrerade. Efter varje föreläsning får du träna på dina kunskaper genom övningsfall. Det tillkommer två sammankomster via Zoom i smågrupper på 3h vardera där vi diskuterar övningsfallen.

Kurslängd: Tidsåtgången för dig som går kursen är totalt cirka 20 h. Instuderingsmaterialet kan du göra i din egen takt, men du måsta vara färdig innan sammankomsten via Zoom.

Kursledare/grupphandledare:
Peter Ekevig, Överläkare, Specialist Onkologi och palliativ medicin.

Kurslitteratur: Ingen extra kurslitteratur behöver köpas in, men vi rekommenderar att ha Akut och cancerrelaterad smärta av Mads Werner som referenslitteratur. Har ni inte boken i ert klinikbibliotek? Du kan beställa boken bland annat här. Efter varje föreläsning finns en referenslista med fördjupningslitteratur för den intresserade.

Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg med angivet kursmål enligt Socialstyrelsen. (Specialitet onkologi: Delmål B5 -Palliativ vård och delmål C5 – Smärta och andra symptom).

Samarbete: Denna utbildning är framtagen i samarbete med Eli Lilly Sverige och Mundipharma Sverige som tillhandahållit finansiellt stöd när kursen upprättades. Varken Lilly eller Mundipharma har dock kontrollerat eller haft något som helst inflytande vad avser kursens innehåll.


Möt inspirerande föreläsare

Erik Johnsson, MD PhD
Överläkare – Kirurgi Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Inger Keussen, MD
Verksamhetsområde Bild och funktion
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ingvar Bosaeu
Enheten för klinisk nutrition
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gunnar Eckerdahl
Överläkare
Jubileumskliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Pia Dellson
Onkolog och psykiater
Sektionen för cancerrehabilitering
Onkologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus

Staffan Lundström
Docent, Överläkare
Palliativt Centrum och FoUU-enheten
Stockholms Sjukhem


Representerar du en organisation och vill att fler ska gå kursen?
Klicka här för att be om en offert.

Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Du är ännu inte registrerad

Kommentarer