Uppdragsutbildning Barnmedicin för sjuksköterskor 7,5 Hp

Nuvarande status
Inte inskriven
Pris
15000:-

Bli en starkare teammedlem och bidra ytterligare till teamets medicinska kvalitet genom att gå en 7,5 Hp fördjupningskurs i barnmedicin.

I samarbete med Jönköping University/Hälsohögskolan erbjuds en uppdragsutbildning om 7,5 Hp på avancerad nivå för sjuksköterskor som vill fördjupa sin kunskap inom barnmedicin. Kursen är en utökad version av Medsters ”Barnmedicin för sjuksköterskor”, och berättigar till högskolepoäng. Den går över ett år, på åttondelsfart, vilket motsvarar cirka 5 h insats av dig per vecka i två terminer.

Målgrupp

Sjuksköterskor inom elevhälsa, barnhälsovård, barnsjukvård, primärvård eller andra intresserade.

Möt Kursledarna Mia Axén, Marlene Bruér, Karin Eskär och John Terlinder

Anmälan

Vi tar för närvarande inte emot några nya anmälningar till denna kurs, men det går bra att lämna en intresseanmälan.

Kursstart

KursstartSista anmälningsdag
Vi tar för närvarande inte emot några nya anmälningar till denna kurs, men det går bra att lämna en intresseanmälan.Lämna intresseanmälan

Kontakt

Katarina Bolin katarina.bolin@ju.se +46 36-10 1738

Innehåll:

Vård av barn och unga – Anamnestagning och undersökning, Akuta tillstånd, Förgiftningar, Barnmisshandel

Barnets normala utveckling – Genetik, Tillväxt och pubertet, Nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn, Utvecklingsproblem och neuropsykiatri, Barnpsykiatri

Vanligt förekommande pediatriska tillstånd – Kardiologi, Nefrologi, Gastroenterologi, Hematologi, Onkologi, Infektionssjukdomar, Andningsorganens sjukdomar, Leversjukdomar, Hudsjukdomar, Diabetes och endokrinologi, Immunologi, Rörelseapparatens sjukdomar, Neurologi, Neonatologi, Perinatalmedicin, Allergi, Metabola sjukdomar

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av litteraturstudier, instuderingsfrågor, webföreläsningar och webseminarier. Kursen är helt webbaserad utan fysiska träffar och bedrivs på åttondelsfart över ett år.

Efter att ha läst veckans kapitel och tittat på den svenska översiktsföreläsningen får du varje vecka svara på instuderingsfrågor. Frågorna är på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm.

Här kan du se exempelfrågor.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. Kursen examineras genom bearbetning av instuderingsfrågor som besvaras individuellt och diskuteras vid ett seminarium. Var 8:e vecka examineras genomgångna moment genom en hemuppgift där både kunskaper, färdigheter, kritisk och vetenskaplig förmåga bedöms individuellt. Hemuppgifterna består i att skicka in 3 stycken fallbeskrivningar och 2 stycken evidensbaserade inlämningsuppgifter.

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare får ett intyg över genomgången kurs.

Behörighet

Grundläggande behörighet, samt avslutad sjuksköterskeexamen om 180 Hp eller motsvarande. Alla är behöriga att delta*, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren) som utser kursdeltagare.

*Har du redan gjort delar av Medsters andra kursspår ”Barnmedicin för sjuksköterskor” får du tillgodoräkna dig alla moduler du gjort hittills, men behöver komplettera med de inlämningsuppgifter som hör uppdragsutbildningen till.

Kostnad

15 000 SEK (exkl. moms) * Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

*Går du redan Medsters ”Barnmedicin för sjuksköterskor” och vill byta till uppdragsutbildningen är tilläggskostnaden 8000 SEK. Ange då detta i fältet ”övrig information” vid anmälan.

Sagt om kursen

Utdrag från kursenkät från systerkursen ”Barnmedicin för sjuksköterskor, utan högskolepoäng”:

”En fantastisk bra kurs. Jag har redan kunnat använda kunskapen och dela med mig till mina kollegor. Det är flera av mina kollegor som är avundsjuka och intresserade av att få gå den.”

”Då det är många år sedan jag gick min barnvidarutbildning så är ”Barnmedicin för sjuksköterskor” en perfekt möjlighet till fördjupning i de olika områdena inom barnmedicin. Studierna känns mycket värdefulla och utvecklande. De öppna veckorna för instuderingsfrågorna ger mig självdisciplin att läsa in avsnitten i tid, samt att det ändå ges möjlighet att läsa i kapp om det behövs. Bra feedback och bra möjligheter till diskussioner i grupperna. Det finns ett stort engagemang hos redaktionen vilket känns riktigt bra.”

”Kursen är bra och rolig, lär mig massor hela tiden!”

”Det är mycket lärorikt och kul”

”Väldigt givande frågor och bra litteratur. Jag läser min specialistutbildning på KI och kan fördelaktigt relatera mellan dessa kurser.”

Kursenkät systerkurs: Hur bedömer du kursen som helhet? 5,3 av 6 poäng.

I samarbete med:

Jönköping University - School of Health and Welfare

Tillbaka till kursutbud

Lämna ett svar