Barnmedicin för Skolläkare

Om kursen

Kursen Barnmedicin för skolläkare finns för dig som är Skolläkare eller blivande skolläkare och önskar gå en bred repetitions och fördjupningskurs i barnmedicin. Den är anpassad för att kunna göras med ett par timmars insats per vecka under 10 veckor; vad du vill och när du vill.

 

Vid kursens slut kommer du ha tillägnat dig fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet och på så sätt bättre kunna utreda och behandla barn du träffar  inom skolhälsovården. Kursen ska ses som ett komplement till de specifika skolläkarkurser som idag ges live; denna kurs fokuserar på hela bredden av tillstånd som barn i olika åldrar kan drabbas av. Den ger dig fördjupad förståelse för vilka hälsoproblem som drabbar barn och en insikt även i hur barnen behandlas på barnmottagningar och sjukhus, vilket kommer underlätta din vardag som skolläkare. Kursen är en klon av vår systerkurs ”Barnmedicin för allmänmedicin” med den skillnaden att du i diskussionsforumet kommer att träffa andra skolläkare samt att vissa instuderingsfrågor kommer vara specifikt skolläkarrelaterade.

En modul avhandlar svenska BHV och bygger på Rikshandboken-BHV, inklusive föreläsningar av Distriktsläkare, barnläkare, BVC-sköterska, barnlogoped, liksom avsnitt om psykologens och dietistens roll på BVC. BHV-modulen är cirka 1/30 av kursen. Som skolläkare är du en del av ”fortsättningen” på BHV, och det är därför av stor vikt att veta hur BHV arbetar idag. Men om du av något skäl vill avstå från BHV-modulen (kanske du nyligen har gått en live-variant), så ange det vid anmälan.

Klicka här för att se exempelfrågor.

 

Kursen innefattar bland annat:

 

Barnets normala utveckling – Tillväxt och nutrition – Anamnestagning och undersökning – BVC-Modul  – Vaccinationer – Barnet i samhället, kontakt med socialtjänst  – Barnmisshandel  – Akuta tillstånd  – Förgiftningar – Psykiatri – Onkologi – Tonårsmedicin – Kardiologi – Nefrologi – Gastroenterologi – Hematologi – Infektionssjukdomar – Andningsorganens sjukdomar – Leversjukdomar – Hudsjukdomar – Diabetes och endokrinologi – Immunologi – Rörelseapparatens sjukdomar – Neurologi inkl. epilepsi – Utvecklingsproblem och neuropsykiatri – Barnpsykiatri – Allergi – Nutrition – Tillväxt och pubertet

 

Tidsupplägg

Varje vecka läser du angivna kapitel och tittar på de svenska föreläsningarna samt gör de tillhörande pedagogiska instuderingsfrågorn som är anpassade för allmänmedicin. Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 2-3h/vecka i 10 veckor. BHV modulen kräver 4-6h ytterligare.

 

Se vårt lässchema/kursprogram här.

 

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

Köp boken här

 

Om Rikshandboken

Under kursens gång återkommer vi i de olika avsnitten till Rikshandboken-bhv.se. Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Vi kan anpassa kursen för dig

Vi kan anpassa kursen för dig. Om du snart ska ha en placering inom t.ex onkologi kanske du vill läsa onkologkapitlet och göra de frågorna denna vecka istället. Mejla då oss vilka kapitel du vill öppna ”extra” så öppnar vi dem åt dig.

 

Vi hjälper dig. Mia Axén, Marlene Bruer, Martin Lägervik, John Terlinder.
Mia Axén, Marlene Bruer, Martin Lägervik, John Terlinder.

Diskussionsgruppen

En viktig del av kursen är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Barnmedicin för Skolläkare. Här kan du knyta kontakter med andra skolläkare runt om i landet som går kursen. Den modereras av Distriktsläkare Martin Lägervik och Barnläkare John Terlinder. Där kan man fritt fråga John Terlinder och Martin Lägervik om fallen i kursen och andra fall man stöter på i sin vardag samt diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

 

Sagt om systerkursen ”Barnmedicin för allmänmedicin”

”Jag lär mig mycket av era förtydliganden och länktips i feedbacken och i era förtydliganden i diskussionsforumet!  Inspirerande!”

”Jag vill berömma upplägg och frågor!”

”Jag gjorde nyss klart BVC-avsnittet och tyckte den var väldigt bra. Jag har gått landstingets egna BVC-kurs för ca ett år sedan men lärde mig ändå mycket nytt”

”Väldigt bra upplägg måste jag säga där man aktivt måste tänka igenom alla de här ”styckespatienterna” på jourcentralen.”

”Pediatrikcirkeln har gett mig mycket nya kunskaper och tips att ta med mig i min vardag på hälsocentralen. Diskussionsgruppen gör kursen mer levande och man får snabba och konstruktiva svar från kursledningen”

Sagt av deltagare i kursen ”Barnmedicin för allmänmedicinare”

Tillbaka till kursutbud