Barnmedicin för AT-läkare

Om kursen

Kursen  handlar om hur du kan bemöta och bedöma de barn du möter som patienter under din AT. Kursen består av tre moduler, som du kan göra var du vill och när du vill. Du behöver sätta av cirka 2 h per modul, men det går bra att spara och pausa hur många gånger som helst. Kursen har fokus på patientfall, som du löser genom att titta på de länkade föreläsningarna och lyssna på poddavsnitt. Kör du fast eller bara vill starta en diskussion kan du ställa frågor i det barnläkarledda diskussionsforumet.

 

Den här utbildningen följer tre avsnitt av podden ”AT-läkarna”

där AT-läkarna Ida Björnstjerna och Ann-Catrine Codan intervjuar Barnläkare John Terlinder.

 

Innehåll

Modul 1: Barnets normala utveckling och bemötande av barn.

Läs mer

 • Poddavsnitt 46 minuter: Hur undersöker man barn?
 • Föreläsning 7 minuter: Att undersöka en treåring.
 • Föreläsning 1,5 minuter: Att använda MileStones och utvecklingsbedömningar.
 • Föreläsning 1,5 minuter: Barn och deras rädsla för sjukvårdspersonal.
 • Föreläsning 5 minuter: Det andningspåverkade barnet på jourcentralen.
 • Lös 6 patientfall.

Modul 2: Vabruari special. Vanliga barnåkommor på jourcentalen. (På denna del får du två försök direkt)

Läs mer

 • Poddavsnitt 50 minuter: Vabruari special, om det vanligaste infektionerna hos barn.
 • Föreläsning 30 minuter: Det akut sjuka barnet.
 • Se 8 kortfilmer där du får träna på att bedöma andningsarbete hos sjuka barn.
 • Lös 11 typiska barnfall som dyker upp på jourcentralen eller akuten.
 • Dialogföreläsning 5 minuter: Får man hålla fast barn? Vem ska göra det?

Modul 3: Vad är en kompetent läkare egentligen? Det får inte gå fel när man handlägger barn. Men alla gör fel ibland- hur går det ihop? Hur hanterar man barn som dör eller är svårt sjuka som läkare?

Läs mer

 • Föreläsningsserie 30 minuter: Hur vi lär oss? Vad är kompetens?
 • Poddavnitt 53 minuter: ”Hur lär vi oss? Hur hanterar man svårt sjuka och döende barn?”.
 • Föreläsning 10 minuter: Om selekterade patientpopulationer: sannolikhet vs felbedömning.
 • 2 instuderingsfrågor om felbehandling av barn.
 • 4 instuderingsfrågor om döende barn.

Diskussionsgrupp

En viktig del i kursen är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Barnmedicin för AT-läkare. Den modereras av Barnläkaren John Terlinder. Där kan du posta vilka frågor du vill som besvaras av övriga deltagare och John Terlinder.

 

Examination

För att bli godkänd krävs 75% rätt på instuderingsfrågorna. Men var inte orolig, om du blir underkänd, mejla oss på info@medster.se så ger vi dig en andra chans.

 

Intyg

Efter genomförd godkänd kurs får du ett kursintyg att ladda ned.

 

För Studierektorer

Som studierektor/utbildningsansvarig kan du anmäla dig till en gratis provomgång, där du får tillgång till kursen under två veckor. Kursen är utformad för att motsvara cirka två ”live” utbildningseftermiddagar  för AT-läkare.

Är du intresserad av att göra en gruppanmälan till kursen för dina AT-läkare? Mejla info@medster.se för en offert. Det går till exempel utmärkt att du samlar dina AT-läkare i en grupp – tittar på föreläsningarna i stortgrupp, men låter AT-läkarna göra instuderingsfallen enskilt vid sittande bord. OBS! Du har inte rättighet att använda utbildningen i storgrupp utan att först ha anmält varje deltagare! (Man kan anmäla sig som deltagare och få tillgång kursinlogg momentant både via faktura eller swish)

 

Sagt om kursen

”Lärorikt och kul!”

”Bra sätt att lära sig”

Hur upplevde du kursen som helhet? 5,5 av 6 poäng

Skulle du rekommendera en kollega att gå kursen? 5,5 av 6 poäng.