Medsters e-lärande system (LMS)

Här presenteras hur du använder Medsters e-lärande system (eller Learning Management System- LMS). Systemet är helt molnbaserat. Ingen lokal installation krävs. Systemet är specialanpassat för att passa de fallpresentationer med tillhörande diskussion som är vanligt i undervisning för sjuksköterskor, läkare och hälso- och sjukvårdspersonal.

Dator


Mobil

Lämna en kommentar