Tillbaka till Kurs

Specialistskrivning 2018 Fall 2

0% Slutfört
0/0 Steg
Test 1 av 0

Specialistskrivning 2018 Fall 2

Du arbetar på barnkliniken på ett länssjukhus. Idag är du på en vårdcentral på en mindre ort på landsbygden för BVC. Din BHV-sjuksköterska informerar dig om att du idag kommer träffa barn för ordinarie läkarbedömningar inom barnhälsovårdens nationella program samt några barn som satts in extra p g a oro för sjukdom eller avvikelser vid bedömning av BHV-sjuksköterskan.

Kommentarer