Tillbaka till Kurs

Var bedömer du att läkaren befinner sig enligt “Kompetenstrappa för läkarens livslånga lärande”?

0% Slutfört
0/0 Steg
Test 1 av 0

Var bedömer du att läkaren befinner sig enligt "Kompetenstrappa för läkarens livslånga lärande"?

Ta fram ” Kompetenstrappa för läkarens livslånga lärande”, Socialstyrelsens målbeskrivning och specialistföreningens utbildningsbok/guide och eventuellt klinikens bakjourskrav och lägg dem framför dig. Tänk förutsättningslöst på personen du ska bedöma. Tänk bort antalet tjänstgöringsår. Tänk bort om du känner hen personligen eller inte. Tänk bort vad du tycker att personen egentligen borde kunna. Börja från vänster till höger. Ange i tur och ordning vilken nivå som stämmer bäst för hens Kunskaper, Färdigheter, Kompetens. Varje nivå bygger på den föregående. Det vill säga, för att uppfylla t.ex. nivå 6 måste man även uppfylla nivå 1-5.

Vilken nivå uppfattar du att hen fungerar på just nu?


Kommentarer