Utvärdering av bakjourer och ST-läkare

Erik Kindgren, ST-studierektor pediatrik, Skaraborgs Sjukhus, redogör för hur man kunde genomföra en 360 gradersutvärdering av både ST-läkare och bakjourer med mycket hög svarsfrekvens.

Kommentarer