Webbinarier med Medster

Välkommen att anmäla dig till våra öppna webbinarier! Det är kostnadsfritt att delta för alla intresserade, och du får gärna sprida anmälningsinformationen vidare. Alla föreläsningarna genomförs under lunchtid via Zoom:

Avslutade och inspelade webbinarier:

Att handlägga det okända - Att leda akutteamet som barnläkare

Webbinarium med John Terlinder om att leda i den akuta situationen som barnläkare.
I panelen: Jonas Ludvigsson, professor i barnmedicin.

När? Onsdag 23 september kl. 12:00 – 12:45.
Var? Öppet och gratis webbinarium via Zoom. 

Multisjuklighet hos äldre i öppna vårdformer

Multisjuklighet och skörhet hos äldre – Vanligt problem i primärvård och hemsjukvård. Hur kan man som allmänläkare eller sjuksköterska bedöma och hantera det? 

Webbinarium med Gunnar Akner, docent i geriatrik. I panelen: John Terlinder, specialistläkare.

När? Måndag 28 september kl. 12:00 – 12:45.
Var? Öppet och gratis webbinarium via Zoom.

1 oktober: Följ patientlagen! Ett webbinarie om delat beslutsfattande

Docent Berith Hedberg presenterar problematiken med för lite samråd med patienterna och bakgrunden till begreppet Delat beslutsfattande.

I panelen: Anette Nilsson, projektledare Patientkontrakt SKR, Kjell Lindström, distriktsläkare och ordförande i SPF Jönköping, och John Terlinder, specialistläkare.

När? Torsdag 1 oktober kl. 12:00 – 12:30.
Var? Öppet och gratis webbinarium via Zoom.

2 oktober: Hälsa hos utsatta barn - För barnhälsovården, socialtjänsten och primärvården

Frida Tilstam kurslärare

Hälsa hos utsatta barn – en översikt. Föreläsare: Frida Tilstam, barnsjuksköterska, arbetar sedan flera år på ett utredningshem.

Paneldiskussion: Hur upptäcker och handlägger man utsatta barns hälsa?
I panelen: Barnläkare John Terlinder och socionom Anna Amilon.

När? Fredag 2 oktober kl. 12:00 – 12:30.
Var? Öppet och gratis webbinarium via Zoom.

6 oktober: Klinisk sexologi på vårdcentralen

 Introduktion till klinisk sexologi med Olivia Landén, ST-läkare i allmänmedicin, sexualupplysare och prisbelönt föreläsare inom ämnet sexologi.

Vi inleder med en introduktion till klinisk sexologi och avrundar med frågor och svar från panelen och publiken. 

När? Tisdag 6 oktober kl. 12:00 – 12:30.
Var? Öppet och gratis webbinarium via Zoom.

8 oktober: Gott chefskap i vården

Med Raymond Lenrick, överläkare och mångårig chefsutbildare 
samt Lena Lyckenvik, VD Ledningsbolaget.

Du får möta Lena Lyckenvik och Raymond Lenrick som delar med sig av sina erfarenheter om hur man kan arbeta aktivt för att stärka det goda chefskapet. Hur kan vi på bästa sätt förbereda vårdens framtida chefer och ledare?   

När? Torsdag 8 oktober kl. 12:15 – 13.00.
Var? Öppet och gratis webbinarium via Zoom.

5 November: Att sätta mål som chef i vården

Hur kan man sätta mål som chef som medarbetarna kan följa? Hur ska man som chef hantera att politiken ger dig som chef mål? Hur kan du använda egna mål för ditt chefskap?

Välkommen till öppet webbinaire med Tina Crafoord, ordförande läkarförbundets chefsförening,  Raymond Lenrick, överläkare och mångårig chefsutbildare samt Lena Lyckenvik, VD Ledningsbolaget. Webbinariet är en del av vår serie om Gott chefskap i vården.  

När? Torsdag 5 november kl. 12:00 – 12.45.
Var? Öppet och gratis webbinarium via Zoom.

12 November: Neonatologi för primärjour och bakjour

Per Odelberg-Johnson, Neonatalog, Linköpings universitetssjukhus, föreläser om neonatal transition. Vi avslutar med att tillsammans med er i publiken “handlägga” ett par klassiska akut-neofall. Bra sätt att förbereda sig inför nästa primärjour eller bakjour.  

När? Torsdag 12 november kl. 12:00 – 13.00.
Var? Öppet och gratis webbinarium via Zoom.