Webbinarium: Nedstämdhet hos äldre och evidens för behandling

Inspelat webbinarium från 2021-06-08 med Gunnar Akner, Docent Geriatrik. I panelen medverkar även Staffan Ekedahl, distriktsläkare tidigare primus motor bakom Nationellt kliniskt kunskapsstöd. I detta webbinarium diskuterar vi nedstämdhet hos äldre och evidens för behandling.

Vi är väl medvetna om att ett lunchwebbinarium inte räcker till för att fullt ut diskutera detta omfattande ämne. Vi vill däremot få igång tankar och reflektioner hos dig som lyssnar och hoppas därmed att det kan leda fram till intressanta diskussioner med dina kollegor.

Lämna gärna en kommentar om dina tankar kring webbinariet!

Är du intresserad av att läsa mer kring ämnet? Besök gärna Gunnar Akners hemsida där han har samlat vetenskaplig artiklar, böcker, rapporter och debattartiklar från honom själv och hans kollegor. Vidare tipsar Akner även om SBU:s och Socialstyrelsens följande rapporter:

SBU Behandling av depression hos äldre – En systematisk litteraturöversikt (2015)

Socialstyrelsens rapport Nationella riktlinjer: vård vid depression och ångestsyndrom (2021)

Kommentarer