Vad betyder ett positivt provsvar?

Den här videon förklarar på ett pedagogiskt sätt det statistiska begreppet “Likelihood Ratios”. För den som inte orkar dyka ned i det tekniska kan man sammanfatta det hela med att man behöver veta vilken typ av selekterad population den du tar ett prov på tillhör. Ett test har nämligen olika sensitivitet och specificitet i olika grupper. Tänk till exempel på Strep-A test. Använder du det på alla, oselekterat, har det nästan inget värde alls, men selekterar du patienten utifrån centorkriterierna får du plötsligt bättre sensitivitet och specificitet och därmed bättre likelihood ratio (=hög sannolikhet att patienten har sjukdomen streptokocktonsillit).

Lämna en kommentar