Medster och de Globala Målen

De Globala målen och hållbarhet - för en bättre vård och värld

Vi tycker att alla som kan påverka klimatet, miljön och samhället till det bättre, ska göra det. Vi hjälper landsting, företag och privatpersoner att bidra till att uppfylla Agenda 2030 som är ett globalt initiativ för att skapa en hållbar planet. Desto fler som går våra onlinekurser, desto större skillnad gör vi tillsammans. Gör ett klimatsmart val; välj Medsters onlinekurser för din hälso- och sjukvårdspersonal.

Minska utsläppen och människors negativa påverkan på klimatet.
Alla har vi ett klimatavtryck. Vårt mål på Medster är att hjälpa dig minska ditt avtryck. Det gör vi genom att erbjuda onlinekurser som ett alternativ till att åka på kurser. Vi har låtit en oberoende konsult räkna ut hur mycket koldioxid en verklig, fysisk kurs som hölls för 24 deltagare släppte ut. Den kursen orsakade ett utsläpp på 7.4 ton koldioxid. Det motsvarar att åka ett varv runt jorden i bil. Vill du räkna på hur mycket koldioxid du eller din grupp sparar på att gå en kurs med oss hjälper vi dig gärna med det.


Säkerställa hälsa och välbefinnande för alla.
Vi på Medster vill att alla ska kunna ha möjlighet att ta del av bra vård. Det viktigaste för oss är att vi får vara med och sprida kunskap för att främja en god hälsa och välmående, oavsett vart i världen man befinner sig.

 

 

Alla ska få tillgång till en bra utbildning.
Livslångt lärande för alla är kärnan i det vi gör. Efter ungefär fem år är kunskapen gammal, men med hjälp av våra korta onlinekurser kan du hålla dig ajour i ditt yrke. Vi vill att alla ska ha tillgång till fortbildning och stöttar bland annat skolor i Sydsudan ideellt med skräddarsydda onlinekurser för att de ska få tillgång till kvalitativ utbildning.

 

Alla kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och möjligheter.
Tyvärr ser det ut som att fler män än kvinnor idag har, eller tar, möjligheten att åka iväg på kurs. Vi vill att alla, oavsett livssituation och tillhörighet, ska ha möjlighet att fortbilda sig i sitt yrke, lära sig mer om sitt fält och bredda sitt nätverk.

 

Här kan du läsa mer om de Globala målen och Agenda 2030
www.globalamalen.se
www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030

Medster stödjer Läkare utan gränser

Vi på Medster är även stolta över att kunna stödja den internationella rörelsen Läkare utan gränser och det viktiga uppdrag de har. Läkare utan gränser är en medicinsk humanitär organisation som hjälper och räddar personer i nöd. Organisationen undsätter människor som drabbas av krig, kriser och naturkatastrofer oavsett vilken politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

"Vi är ett värderingsdrivet företag och våra värderingar vägleder oss hur vi utvecklar och driver vår verksamhet. Vi är med och bidrar till Agenda 2030 och genom att jobba med de Globala målen och hållbarhet uppmuntrar och inspirerar vi också våra anställda att ha miljötänk i fokus."

Hållbart kursutbud

Vi brinner för patientens bästa och för att få bidra till att göra befolkningen friskare. Vad kan vara roligare, mer givande och viktigare? Vi brinner för framtiden – vår vision är att all sjukvårdspersonal dagligen ska ha möjlighet att lära sig mer inom sitt fält och bredda sitt nätverk. 
Att lära sig ska vara roligt och lättillgängligt och vi vill eliminera det hinder för lärande som reseavstånd kan innebära. Därför erbjuder Medster all hälso- och sjukvårdspersonal de möjligheter den digitala tekniken ger att dela med sig av sin kunskap. På så sätt är våra distanskurser hållbara. 
Här kan du läsa mer om våra kurser: medster.se/kursutbud

Medster och en hållbar arbetsmiljö

För oss innebär en hållbar arbetsmiljö att vi hjälper varandra att komma fram till det gemensamma målet och att göra skillnad för patienterna, som tack vare oss möter personal med den senaste kunskapen.

Vi tror på att en hållbar arbetsplats leder till ett hållbart arbetsliv. Att hitta rätt balans mellan vardagsliv och jobb är viktig för hälsan. Vi tror också på sunt förnuft, respekt och eget ansvar. Att vi har walk and talk är inget ovanligt, liksom flexibla arbetsplatser och tider. Det finns väl inget företag idag som inte har friskvårdsbidrag? Det har i alla fall vi. Cyklar finns att låna så att man snabbt och miljövänligt kan ta sig till möten. Vi är delaktiga i varandras arbete och delar med oss av vår kunskap. Det skapar en positiv arbetskultur som leder till hållbara samarbeten. Allt detta är en självklarhet för Medster – för att våra ledord är var du vill och när du vill. Vi bryr oss om varandra, för vi vet att om medarbetarna mår bra är det också en framgångsfaktor för företaget.

Medster som hållbar organisation

När vi hjälps åt kan vi skapa en hållbar värld och som organisation kan vi faktiskt påverka. Det ser vi på Medster också till att göra. Våra lokaler ligger centralt i Jönköping och med promenadavstånd till tågstationen, så man når oss enkelt med tåg, buss, till fots eller med cykel. Vi tar ofta kontorscyklarna till miljövänliga möten på andra sidan stan, på så sätt främjar vi ett hållbart resande – både för våra medarbetare men även för våra kunder och samarbetspartners. Vi arbetar aktivt med att minska vår resursförbrukning, både inom och utom kontorets väggar. Detta gör vi genom att använda energisnål teknisk utrustning, minimering av resor, distanslösningar för möten och arbete.

Några av de aktiviteter vi gör för att vara en hållbar och miljövänlig organisation:
– alla kursintyg som våra kursdeltagare får vid avslutad onlinekurs är digitaliserade
–  källsorterar
–  skriver inte ut papper i onödan
–  använder energisnål teknisk utrustning
–  väljer miljömärkta produkter
– har möten via webb, telefon eller video
– vi besparar dig koldioxidutsläpp  I snitt släpper en traditionell kurs med 24 deltagare ut 7.4 ton koldioxid, det motsvarar att åka ett varv runt jorden i bil.