Medster och de Globala Målen

De Globala målen och hållbarhet - för en bättre vård och värld

Alla som kan påverka klimatet, miljön och samhället till det bättre tycker vi ska göra det. Vi hjälper landsting, företag och privatpersoner att bidra till att uppfylla Agenda 2030 som är ett globalt initiativ för att skapa en hållbar planet. Desto fler som går våra online kurser, desto större skillnad gör vi tillsammans. Gör ett smart och klimatsmart val, välj Medsters onlinekurser för din hälso- och sjukvårdspersonal.

Alla har vi ett klimatavtryck. Vårt mål på Medster är att hjälpa dig minska ditt avtryck och det gör vi genom att erbjuda onlinekurser som ett alternativ till att åka på kurser.   Vi har låtit en oberoende konsult räkna ut hur mycket koldioxid en verklig fysiskt kurs som hölls för 24 deltagare släppte ut. Den kursen orsakade ett utsläpp på 7.4 ton koldioxid. Det motsvarar att åka ett varv runt jorden i bil. Och då var det ändå en kurs dit ingen deltagare behövde flyga. Våra kurser hjälper dig att bidra till minskad klimatpåverkan.  Vill du räkna på hur många koldioxider du sparar på att du eller din grupp går en onlinekurs istället så hjälper vi dig gärna med det. 

"Vi är ett värderingsdrivet företag och våra värderingar vägleder oss hur vi utvecklar och driver vår verksamhet. Vi är med och bidrar till Agenda 2030 och genom att jobba med de Globala målen och hållbarhet uppmuntrar och inspirerar vi också våra anställda att ha miljötänk i fokus."

De Globala målen

De Globala målen är FN:s uppsatta plan för ett hållbart samhälle där totalt 17 mål ska nås för att år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De Globala målen är universella, vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
Målen är också integrerande och odelbara vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

De Globala målen är inkluderande och har tagits fram genom den mest transparenta och inkluderande processen i FN:s historia. Gäller alla är ett ledord som innebär är att ingen ska lämnas utanför. De målen ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Så här bidrar Medster till Globala målen :

13. Bekämpa klimatförändringarna
Minska utsläppen och människors negativa påverkan på klimatet.
Alla har vi ett klimatavtryck. Vårt mål på Medster är att hjälpa dig minska ditt avtryck. Det gör vi genom att erbjuda onlinekurser som ett alternativ till att åka på kurser. Vill du räkna på hur många koldioxider du sparar på att du eller din grupp går en kurs med oss hjälper vi dig gärna med det.  Vi har låtit en oberoende konsult räkna ut hur mycket koldioxid en verklig fysiskt kurs som hölls för 24 deltagare släppte ut. Den kursen orsakade ett utsläpp på 7.4 ton koldioxid. Det motsvarar att åka ett varv runt jorden i bil.

3. God hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsa och välbefinnande för alla.

 

4. God utbildning för alla
Alla ska få tillgång till en bra utbildning
Livslångt lärande för alla är kärnan i det vi gör. Efter ungefär 5 år är kunskapen gammal och med hjälp av våra korta onlinekurser kan du hålla dig ajour i ditt yrke.

5. Jämställdhet
Alla kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och möjligheter.
Tyvärr ser det ut som att fler män än kvinnor idag har, eller tar, möjligheten att åka på kurs. Vi vill att alla, oavsett livssituation ska ha möjlighet att fortbilda sig i sitt yrke, lära sig mer om sitt fält och bredda sitt nätverk. 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Industrier och företag ska vara hållbara och bidra till välfungerande samhällen.
Genom att du utbildar dig online sparar du tid till annat. Det innebär mer patientkontakt och därmed en bättre vård. Med Medster strukturerar du upp organisationens kontinuerliga utbildning på ett enkelt sätt. Du behöver inte ens ta hjälp av en IT-avdelning. Det ska vara enkelt att utbilda sig.

10.  Minskad ojämlikhet
Alla människor ska ha samma rättigheter, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet, religion eller ekonomi.

Här kan du läsa mer om de Globala målen och Agenda 2030
www.globalamalen.se
www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030

Medster stödjer Läkare utan gränser

Vi på Medster är även stolta över att kunna stödja den internationella rörelsen Läkare utan gränser och det viktiga uppdrag de har. Läkare utan gränser är en medicinsk humanitär organisation som hjälper och räddar personer i nöd. Organisationen undsätter människor som drabbas av krig, kriser och naturkatastrofer oavsett vilken politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Hållbart kursutbud

Vi brinner för patientens bästa och för att få bidra till att göra befolkningen friskare. Vad kan vara roligare, mer givande och viktigare? Vi brinner för framtiden – vår vision är att all sjukvårdspersonal dagligen ska ha möjlighet att lära sig mer inom sitt fält och bredda sitt nätverk. 
Att lära sig ska vara roligt och lättillgängligt och vi vill eliminera det hinder för lärande som reseavstånd kan innebära. Därför erbjuder Medster all hälso- och sjukvårdspersonal de möjligheter den digitala tekniken ger att dela med sig av sin kunskap. På så sätt är våra distanskurser hållbara. 
Här kan du läsa mer om våra kurser: medster.se/kursutbud

Medster och en hållbar arbetsmiljö

För oss innebär en hållbar arbetsmiljö att vi hjälper varandra att komma fram till det gemensamma målet och att göra skillnad för patienterna, som tack vare oss möter personal med den senaste kunskapen.

Vi tror på att en hållbar arbetsplats leder till ett hållbart arbetsliv. Att hitta rätt balans mellan vardagsliv och jobb är viktig för hälsan. Vi tror också på sunt förnuft, respekt och eget ansvar. Att vi har walk and talk är inget ovanligt, liksom flexibla arbetsplatser och tider. Och det finns väl inget företag idag som inte har friskvårdsbidrag? Det har i alla fall vi. Cyklar finns att låna så att man snabbt och miljövänligt kan ta sig till möten. Vi är delaktiga i varandras arbete och delar med oss av vår kunskap. Det skapar det en positiv arbetskultur som leder till hållbara samarbeten. Allt detta är en självklarhet för Medster – för våra ledord är var du vill och när du vill. Vi bryr oss om varandra, för vi vet att om medarbetarna mår bra är det också en framgångsfaktor för företaget.

Medster som hållbar organisation

När vi hjälps åt kan vi skapa en hållbar värld och som organisation kan vi faktiskt påverka. Det ser vi också till att göra. Medsters lokaler ligger centralt i Jönköping och med promenadavstånd till tågstationen – man når oss enkelt med tåg, buss, till fots eller med cykel. Vi tar ofta kontorscyklarna till miljövänliga möten på andra sidan stan, på så sätt främjar vi ett hållbart resande – både för våra medarbetare men även för våra kunder och samarbetspartners. Vi arbetar aktivt med att minska vår resursförbrukning, både inom och utom kontorets väggar, genom att använda energisnål teknisk utrustning, minimering av resor, distanslösningar för möten och arbete.

Några av de aktiviteter vi gör för att vara en hållbar och miljövänlig organisation:
– alla kursintyg som våra kursdeltagare får vid avslutad onlinekurs är digitaliserade
–  källsorterar
–  skriver inte ut papper i onödan
–  använder energisnål teknisk utrustning
–  väljer miljömärkta produkter
– har möten via webb, telefon eller video
– vi besparar dig koldioxidutsläpp  I snitt släpper en traditionell kurs med 24 deltagare ut 7.4 ton koldioxid, det motsvarar att åka ett varv runt jorden i bil. Våra kurser hjälper dig att bidra till minskad klimatpåverkan.