Barnmedicin för sjuksköterskor

Nuvarande status
Inte inskriven
Pris
6999:-

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet. Du kommer vid kursens slut ha ökat sin förmåga att förstå varför utredningar görs och varför man väljer olika behandlingar. På så sätt kommer du bli en starkare teammedlem och kunna bidra ytterligare till teamets medicinska kvalitet. Kursen är anpassad för att passa sjuksköterskor med barnintresse. Den är inriktad på medicinsk fördjupning, ej omvårdnad. Kursen är LIPUS-certifierad och vid kursens slut får du ett intyg.

Målgrupp

Barnsjuksköterskor, skolsköterskor, BVC-sköterskor, slutenvårdssköterskor, akutsjuksköterskor och sköterskor på vårdcentraler. Du behöver inte ha gått barnvidareutbildningen för att gå kursen, den är öppen för alla sjuksköterskor, men du som har gått barnvidareutbildningen kommer uppleva att kursen är ett bra sätt att ta sig vidare ytterligare inom barnmedicin.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Ökad kunskap i det breda fältet barnmedicin; bland annat:

Barnets normala utveckling – Anamnestagning och undersökning – Vård av barn och unga – Barnmisshandel – Akuta tillstånd – Kardiologi – Nefrologi – Gastroenterologi – Hematologi – Onkologi- Infektionssjukdomar – Andningsorganens sjukdomar – Leversjukdomar – Hudsjukdomar – Diabetes och endokrinologi – Immunologi – Rörelseapparatens sjukdomar – Neurologi inkl. epilepsi – Utvecklingsproblem och neuropsykiatri – Barnpsykiatri (depression, tics, självskadebeteende, anorexi) – Neonatologi – Förgiftningar – Genetik – Perinatalmedicin – Allergi – Nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn – Metabola sjukdomar – Tillväxt och pubertet

Färdighet och förmåga

Ökad förmåga att kontrastera olika källor kring medicinska uppgifter jfr den brittiska läroboken, jfr Socialstyrelsens riktlinjer, jfr SBU rapporter, jfr barnläkarföreningens PM och lokala riktlinjer. Ökad förmåga att kunna vända och vrida på fall i det gemensamma diskussionsforumet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Ökad förmåga att värdera och förhålla sig till patienternas olika sätt att presentera sig genom att ta del av; 1. Lärobokens fal 2. De extensiva fallen i de elektroniska instuderingsfrågorna. 3. De PM och hänvisningar som finns i instuderingsmaterialet. 4. Falldiskussioner i diskussionsforumet.

Examination

Varje vecka gör du ett antal instuderingsfrågor. Det krävs 80% rätt för att få godkänt på varje vecka. Men var inte orolig, klarar du inte instuderingsfrågorna, så får du ett nytt försök direkt. Efter 40 veckor blir får du godkänt på hela kursen om du har klarat 80 % av det totala antalet frågor. När du har klarat kursen får du ett intyg om genomgången Lipus-certifierad kurs, vilket har hög status i svensk hälso och sjukvård*.

*Vi erbjuder även denna kurs i en utökad version som en uppdragsutbildning i samarbete med hälsohögskolan i Jönköping…Läs mer

Möt Mia Axén, Marlene Bruér och John Terlinder, redaktörer och kursledare:

Tidsupplägg

Kursen är anpassad för att kunna göras med ett par timmars insats per vecka under 40 veckor och vi har en ”läsecirkel” som du kan följa för att få hjälp att komma i mål efter 40 veckor.

Kursprogram/läsecirkel

Det finns inget krav på att följa läsecirkeln, den är bara en hjälp för att komma igenom i rimlig tid. Om du vill kan du välja helt själv när du gör de olika delarna av kursen – du har ett år på dig att slutföra den. Det går därmed bra så väl att använda enstaka heldagar till kursen som att sätta av heltidsveckor för att gå igenom kursen i ett svep – du väljer.

Med det här upplägget passar kursen ypperligt att göra under pågående ordinarie arbete. Förankra med din chef om du ska göra den under arbetstid och diskutera vilken lösning som passar dig/er bäst. Somliga har fått frihet att göra kursen när som på ledig dag och skriva upp tiden på flexen. Ett annat sätt är att schemalägga ett 8 h pass ledig/månad, men göra sina två timmar/vecka när det passar dig.

Då du kan sätta dig med kursen var som helst, när som helst, bara du har en mobiltelefon eller dator, så går det även att delta i delar av kursen när du får en lucka på jobbet.

Lärandemetod

Se vår film till höger/nedan. Efter att ha läst veckans kapitel och tittat på den svenska översiktsföreläsningen får du varje vecka svara på instuderingsfrågor. Frågorna är på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm.

Här kan du se exempelfrågor.

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den ersätter den traditionella översiktsföreläsningen. Genom att läsa motsvarande kapitel i Lissauer, så får du på cirka 20 minuter en bra och pedagogiskt översikt och uppfräschning av ämnet. Boken är på engelska, men det går att använda Google Translate i online-versionen för att få en hjälplig svensk översättning.

Köp boken här

Tycker man att det är alltför svårt med Engelska, går det också att ta sig fram genom att läsa den svenska boken ”Barnmedicin” ( men den är inte riktigt lika heltäckande och frågorna hänvisar ibland till specifika bilder i Lissauer):

Köp boken här: Barnmedicin av Katarina Hanséus, Hugo Lagercrantz, Tor Lindberg

Diskussionsgruppen

En viktig del är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Den modereras av specialistsjuksköterska Marlene Bruer och Barnläkaren John Terlinder. Där kan man fråga kursledarna om högt och lågt, diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

Kan jag göra kursen på arbetstid?

Du måste fråga din arbetsgivare och komma överens innan du anmäler dig om du ska kunna göra kursen på arbetstid. På olika håll i landet har man löst det på olika sätt. En lösning kan vara att man gör kursen när det passar på en ledig dag/hemma, men skriver upp tiden i flexen efteråt och tar ut flexledigt senare. En annan lösning är att efter eget ansvar lägga kursens 2-3h varje vecka (utan att skriva upp tiden), men som kompensation få schemalägga en ”Ledig för kurs med lön”- dag per månad. En tredje lösning är att spara fyra kursveckor/moduler och göra alla på en och samma dag.

Får jag göra frågorna tillsammans med kollegor på min klinik?

Absolut – det uppmuntrar vi. Om ni vill sätta er två eller flera betalande kursdeltagare tillsammans och göra kursen samt frågorna blir det ännu roligare och lärorikare. Vi introducerar under kursen också ett videomötessystem, Zoom, som gör det lätt att träffas ett par stycken och videochatta via sina telefoner om man vill sitta kvar hemma, men ändå diskutera frågorna med sina vänner.

Sagt om kursen

”En fantastisk bra kurs. Jag har redan kunnat använda kunskapen och dela med mig till mina kollegor. Det är flera av mina kollegor som är avundsjuka och intresserade av att få gå den.”

”Då det är många år sedan jag gick min barnvidarutbildning så är ”Barnmedicin för sjuksköterskor” en perfekt möjlighet till fördjupning i de olika områdena inom barnmedicin. Studierna känns mycket värdefulla och utvecklande. De öppna veckorna för instuderingsfrågorna ger mig självdisciplin att läsa in avsnitten i tid, samt att det ändå ges möjlighet att läsa i kapp om det behövs. Bra feedback och bra möjligheter till diskussioner i grupperna. Det finns ett stort engagemang hos redaktionen vilket känns riktigt bra.”

”Kursen är bra och rolig, lär mig massor hela tiden!”

”Det är mycket lärorikt och kul”

”Väldigt givande frågor och bra litteratur. Jag läser min specialistutbildning på KI och kan fördelaktigt relatera mellan dessa kurser.”

Kursenkät: Hur bedömer du kursen som helhet? 5,3 av 6 poäng.

Kursinnehåll

Expandera alla
1 av 2

Lämna ett svar