Medsters kursutbud

Medsters kurser

39 000:-
0 Lektioner

Kurspaket för äldreomsorg

Stimulera medarbetarna till ett gemensamt lärande genom flera onlinekurser.

Läs mer...

0 Lektioner

Kliniklicens för barnkliniker – flera kurser i ett

Vi vill erbjuda din barnklinik en möjlighet att stimulera medarbetarna till ett gemensamt lärande genom en kliniklicens.

Läs mer...

6990:- per år
32 Lektioner

Barnmedicin för ST-läkare i pediatrik (Pediatrikcirkeln)

Häng med på att på ett roligt och utvecklande sätt träna upp dina barnmedicinska färdigheter!

Läs mer...

9990:- per år
35 Lektioner

Barnmedicin för specialister, blivande bakjourer och bakjourer

Stärk den kompetens du behöver för att självständigt fungera som bakjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar under 48 timmar.

Läs mer...

1999:-
8 Lektioner

Hälsa hos utsatta barn

En kurs för dig som möter små barn och ibland gör en orosanmälan till socialtjänsten. Vi hjälper dig att tidigt upptäcka små barn i utsatta situationer. Din kunskap bidrar till att fler barn får möjlighet att leva ett värdefullt och friskt liv.

Läs mer...

1999:-
5 Lektioner

Bild- och teckenstöd i tandvården

I den här kursen guidar vi dig i hur du kan använda bildstöd och TAKK i mötet med just din patient.

Läs mer...

3990:- per månad
13 Lektioner

Primärvårdscirkeln

Livesänt möte en gång i månaden med föreläsningar och arbete med utvecklande patientfall i smågrupper.

Läs mer...

995:- exkl. moms
5 Lektioner

Minikurs: Akuta tillstånd hos barn

Föreläsning och utvecklande patientfall om Akuta tillstånd hos barn. Intyg delmål barnmedicin C2.

Läs mer...

995:- exkl. moms
3 Lektioner

Minikurs: EKG och kardiologi för sjuksköterskor

För sjuksköterskor: Patientfall och föreläsningar rörande barn-EKG och barnkardiologi.

Läs mer...

995:- exkl. moms
6 Lektioner

Minikurs: Nutrition och tillväxtkurvor

Träna dig på att tolka tillväxtkurvor och lär dig mer om nutrition. Intyg barnmedicin delmål c8.

Läs mer...

995:- exkl. moms
4 Lektioner

Minikurs: Barngastroenterologi

Träna dig på att hantera bland annat akut colit, leversvikt, intoxikation, pankreatit och cholestas. Ger intyg barnmedicin delmål 8.

Läs mer...

995:- exkl. moms
1 Lektion

Minikurs: Barnkardiologi

Träna dig på att handlägga barn med coarcatio, takykardi, fallot och träna på EKG-tolkning. Intyg barnmedicin delmål c11.

Läs mer...

995:- exkl. moms
4 Lektioner

Minikurs: Barnnefrologi

Är du redo att ta emot barnet med hemolytiskt uremiskt syndrom? Inte - då är detta kursen för dig. Delmål c7.

Läs mer...

15999:-
0 Lektioner

Grupplicens: Bild- och teckenstöd i tandvården

Grupplicens för 10 medarbetare till utbildningen + 3st bild- och teckenkit.

Läs mer...

14999:-
38 Lektioner

Gott chefskap i vården

Vården behöver det goda chefskapet och du som chef behöver verktygen för att utöva det. Den här kursen hjälper dig att utveckla verktygen genom att ta del av mentorer och verklighetsbaserade frågeställningar.

Läs mer...

2499:-
anatomi och fysiologi LäraNära
0 Lektioner

Anatomy and Physiology

For you who are studying to become an assistant nurse, nurse, occupational therapist, physiotherapist or biomedical analyst. The course is given in collaboration with LäraNära AB.

Läs mer...

0 Lektioner

Coronakurser

Här hittar du en samling av våra coronakurser

Läs mer...

Gratis
11 Lektioner

Malaria – Diagnostik och behandling

I den här kursen lär Dr Rebecca Bogale, läkare i Etopien, ut hur du diagnostiserar och behandlar malaria.

Läs mer...

1999:-
10 Lektioner

Gott ledarskap i vården

När du arbetar i vården leder du ofta andra människor. Ibland är du kanske inte ens medveten om det själv. Den här kursen hjälper dig att utveckla din förmåga som ledare genom att arbeta med verklighetsbaserade ledarskapsfall och få tips om hur du utvecklar din egen ledarskapsmodell.

Läs mer...

2499:-
anatomi och fysiologi LäraNära
0 Lektioner

Anatomi och fysiologi

Kursen riktar sig till dig som är eller läser till undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller biomedicinsk analytiker. Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.

Läs mer...

0 Lektioner

Kliniklicens för barnkliniker – flera kurser i ett

Vi vill erbjuda din barnklinik en möjlighet att stimulera medarbetarna till ett gemensamt lärande genom en kliniklicens.

Läs mer...

1999:-
8 Lektioner

Hälsa hos utsatta barn

En kurs för dig som möter små barn och ibland gör en orosanmälan till socialtjänsten. Vi hjälper dig att tidigt upptäcka små barn i utsatta situationer. Din kunskap bidrar till att fler barn får möjlighet att leva ett värdefullt och friskt liv.

Läs mer...

3990:- per månad
13 Lektioner

Primärvårdscirkeln

Livesänt möte en gång i månaden med föreläsningar och arbete med utvecklande patientfall i smågrupper.

Läs mer...

995:- exkl. moms
3 Lektioner

Minikurs: EKG och kardiologi för sjuksköterskor

För sjuksköterskor: Patientfall och föreläsningar rörande barn-EKG och barnkardiologi.

Läs mer...

14999:-
38 Lektioner

Gott chefskap i vården

Vården behöver det goda chefskapet och du som chef behöver verktygen för att utöva det. Den här kursen hjälper dig att utveckla verktygen genom att ta del av mentorer och verklighetsbaserade frågeställningar.

Läs mer...

2499:-
anatomi och fysiologi LäraNära
0 Lektioner

Anatomy and Physiology

For you who are studying to become an assistant nurse, nurse, occupational therapist, physiotherapist or biomedical analyst. The course is given in collaboration with LäraNära AB.

Läs mer...

1999:-
10 Lektioner

Gott ledarskap i vården

När du arbetar i vården leder du ofta andra människor. Ibland är du kanske inte ens medveten om det själv. Den här kursen hjälper dig att utveckla din förmåga som ledare genom att arbeta med verklighetsbaserade ledarskapsfall och få tips om hur du utvecklar din egen ledarskapsmodell.

Läs mer...

2499:-
anatomi och fysiologi LäraNära
0 Lektioner

Anatomi och fysiologi

Kursen riktar sig till dig som är eller läser till undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller biomedicinsk analytiker. Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.

Läs mer...

999:-
Svåra samtal blir lättare med rätt inställning
7 Lektioner

Klinisk sexologi

Våga prata om sexuell hälsa med dina patienter. En kurs om allt du inte fick lära dig på läkarutbildningen - om sex. En kurs för dig som är ST-läkare, distriktsläkare eller AT-läkare på vårdcentral men även för dig som vill ha en grundläggande utbildning i klinisk sexologi.

Läs mer...

1999:-
7 Lektioner

Multisjuklighet hos äldre

Få fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet och lär dig en metod för att göra personcentrerade bedömningar av geriatrikern/allmänläkaren Docent Gunnar Akner.

Läs mer...

Enskild deltagare: 999:-
10 Lektioner

Rätt diagnos och rättvist ACG – Överkurs

Träna dig på att ställa och återregistrera diagnoser via ett antal patientfall, anpassade för läkare, sjuksköterskor, telefonrådgivning och paramedicinare.

Läs mer...

3999:-
4 Lektioner

Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs

Karin, specialiserad Hälso- och sjukvårdsjurist, redogör översiktligt för de lagar och regler som styr svensk hälso- och sjukvård, varvat med självrättande quiz och instuderingsfrågor med exempel hämtade från verkligheten.

Läs mer...

6999:-
33 Lektioner

Barnmedicin för sjuksköterskor

Lös spännande och intressanta barnfall anpassade för dig som sjuksköterska! Kursen leder dig steg för steg igenom en lättläst och lärorik bok i barnmedicin genom att varva korta föreläsningar och patientfall.

Läs mer...

999:-
3 Lektioner

Bemötande och bedömning av sjuka barn

Hur får man en treåring mindre rädd? Hur bedömer man andningsarbetet hos ett barn? En introduktion till bemötande och bedömning av sjuka barn för den intresserade sjuksköterskan, undersköterskan och annan vårdpersonal.

Läs mer...

Gratis
3 Lektioner

Corona – Träna dig på patientfall – För sjuksköterskor

För sjuksköterskor: I den här kortkursen får du träna dig på att handlägga ett antal fiktiva patienter där corona finns med som en differentialdiagnos. Du får också träna dig på att använda skyddsutrustningen på ett säkert sätt.

Läs mer...

Enskild deltagare: 999:-
8 Lektioner

Rätt diagnos och rättvist ACG – Grundkurs

Vår kortversion av kursen "Rätt diagnos och rättvist ACG"

Läs mer...

499:-
5 Lektioner

Delat beslutsfattande – Introduktion för läkare och sjuksköterskor

I den här kursen får du som är sjuksköterska, distriktsläkare, distriktssjuksköterska eller slutenvårdsläkare verktyg för att öka dina patienter/brukares delaktighet, och metoder som hjälper dig att utforma vården i samråd med dina patienter.

Läs mer...

2999:-
4 Lektioner

Delat beslutsfattande – en implementeringskurs

Alla vill vi nog involvera våra patienter mer. Men hur gör man i praktiken? Den här kursen går igenom en beprövad metod och guide för att på ett systematiskt sätt involvera patienten/brukaren mer i sina beslut.

Läs mer...

10 990:-
11 Lektioner

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård.

Läs mer...

10 990:-
9 Lektioner

Ledarskap för sjuksköterskor

Två kursdagar som gör dig bättre på att leda och samordna omvårdnadsarbetet i teamet.

Läs mer...

990:- inkl moms
1 Lektion

Verbal Dyspraxi – En utbildning för anhöriga

Är du förälder till ett barn som har Verbal Dyspraxi (en svårighet att automatisera sina talrörelser)? Här finns utbildningen för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Läs mer...

Gratis
Delat beslutsfattande
5 Lektioner

Det är din kropp! Delat beslutsfattande för dig som patient.

Se till att du får mer att säga till om när du är i kontakt med vården! Den här öppna och kostnadsfria kursen går igenom en beprövad metod för att på ett systematiskt sätt involvera dig som patient/brukare mer i vårdens beslut.

Läs mer...

1499:-
1 Lektion

Verbal Dyspraxi – En utbildning för pedagoger

Går ett barn med Verbal Dyspraxi (en svårighet att automatisera sina talrörelser) på din avdelning? Här finns utbildningen för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Läs mer...

990:- inkl moms
1 Lektion

Verbal Dyspraxi – En utbildning för anhöriga

Är du förälder till ett barn som har Verbal Dyspraxi (en svårighet att automatisera sina talrörelser)? Här finns utbildningen för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Läs mer...

14999:-
38 Lektioner

Gott chefskap i vården

Vården behöver det goda chefskapet och du som chef behöver verktygen för att utöva det. Den här kursen hjälper dig att utveckla verktygen genom att ta del av mentorer och verklighetsbaserade frågeställningar.

Läs mer...

1999 :-
Orosanmälan utsatta barn
9 Lektioner

Hälsa hos utsatta barn – för socionomer och socialpedagoger

Välkommen till en kurs som hjälper dig att förstå hur barns sociala situation är kopplat till deras hälsa, både fysiskt och psykisk. Genom att se barnet utifrån en helhet och tidigt sätta in insatser ger vi fler barn möjlighet att leva ett värdefullt och friskt liv.

Läs mer...

1999:-
7 Lektioner

Multisjuklighet hos äldre

Få fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet och lär dig en metod för att göra personcentrerade bedömningar av geriatrikern/allmänläkaren Docent Gunnar Akner.

Läs mer...

3999:-
4 Lektioner

Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs

Karin, specialiserad Hälso- och sjukvårdsjurist, redogör översiktligt för de lagar och regler som styr svensk hälso- och sjukvård, varvat med självrättande quiz och instuderingsfrågor med exempel hämtade från verkligheten.

Läs mer...

1499:-
1 Lektion

Verbal Dyspraxi – En utbildning för pedagoger

Går ett barn med Verbal Dyspraxi (en svårighet att automatisera sina talrörelser) på din avdelning? Här finns utbildningen för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Läs mer...

2999:-
4 Lektioner

Delat beslutsfattande – en implementeringskurs

Alla vill vi nog involvera våra patienter mer. Men hur gör man i praktiken? Den här kursen går igenom en beprövad metod och guide för att på ett systematiskt sätt involvera patienten/brukaren mer i sina beslut.

Läs mer...

Gratis
1 Lektion

Corona – Skydda dig som vårdpersonal

Träna dig på att följa Folkhälsomyndighetens rutiner för att skydda dig själv när du jobbar med smittsamma sjukdomar.

Läs mer...

39 000:-
0 Lektioner

Kurspaket för äldreomsorg

Stimulera medarbetarna till ett gemensamt lärande genom flera onlinekurser.

Läs mer...

1999:-
7 Lektioner

Multisjuklighet hos äldre

Få fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet och lär dig en metod för att göra personcentrerade bedömningar av geriatrikern/allmänläkaren Docent Gunnar Akner.

Läs mer...

199:- ink moms
6 Lektioner

Utbildning i säker rapportering

Lär dig hur du som omvårdnadspersonal rapporterar en händelse till sjuksköterska på ett patientssäkert sätt.

Läs mer...

1 999:-
7 Lektioner

Bemötande av äldre

Här får du som omsorgspersonal träna dig på att bemöta vårdtagare i olika situationer.

Läs mer...

1 999:-
7 Lektioner

Vård i livets slutskede

Reflektera över hur du som omsorgspersonal bemöter vårdtagare som är i livets slutskede.

Läs mer...