Corona – Träna dig på patientfall

I den här kortkursen får du träna dig på att handlägga ett antal fiktiva patienter där corona finns med som en differentialdiagnos. Du får också träna dig på att använda skyddsutrustningen på ett säkert sätt.

+101 anmäld
Du är ännu inte registrerad

Kurs Innehåll

  • 3 Lektioner
  • 3 Avsnitt
  • 7 Test
  • Kurs Intyg

Kommentarer