Delat beslutsfattande

Patienten i fokus – Delat beslutsfattande

Nuvarande status
Inte inskriven
Pris
1999:-

Patienten i fokus – Delat beslutsfattande är en onlinekurs för dig som arbetar i vården och som önskar att dina patienter i större utsträckning ska bli involverade i de beslut som tas.

Representerar du en organisation som vill att många ska gå kursen? Klicka här för att be om en offert.

Berith Hedberg, Docent, Kursledare, berättar om vad du lär dig under kursen.

Kurslängd: cirka 6 h
Kursledare: Berith Hedberg, sjuksköterska och docent, John Terlinder, barnläkare.
Kursen är till för dig som träffar patienter som står inför svåra eller besvärliga ställningstaganden. Till exempel du som är Sjuksköterska, Distriktsläkare, Distriktssjuksköterska eller Slutenvårdsläkare .
Intyg: Efter godkänd kurs får du ett intyg

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det ” Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. ” De flesta av oss i vården tror nog att vi verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet. Tyvärr rapporterar inte patienterna heller om några förbättringar sedan sedan patientlagen kom. Visst är det märklig? För alla vill vi nog involvera våra patienter i avgörande beslut, så viljan finns.

Vi som har skapat kursen “Patienten i fokus – Delat beslutsfattande” är övertygade om att vi kan ändra på detta och bli betydligt bättre på att involvera våra patienter/brukare! Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av patienterna i beslutsprocessen. I den här kursen tar vi fasta på det och går igenom en beprövad metod för att öka patienternas delaktighet. Vi går steg för steg igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera patienten/brukaren mer i sina beslut/ställningstaganden. Guiden kan du sedan fritt kan använda i din vardag och sprida på din arbetsplats.

Representerar du en organisation som vill att många ska gå kursen? Klicka här för att be om en offert. Medster.se klarar att hantera tusentals användare, så även hela sjukvårdsorganisationer är välkomna att höra av sig.

Tillbaka till kursutbud