Delat beslutsfattande – en implementeringskurs

Delat beslutsfattande – en implementeringskurs är en onlinekurs för dig som arbetar i vården och som önskar få hjälp att systematiskt öka patienternas/brukarnas delaktighet på din vårdenhet.

Representerar du en organisation som vill att många ska gå kursen? Be om en offert.

Berith Hedberg, docent och kursledare, berättar om vad du lär dig under kursen.

Kurslängd: Cirka 6 h.
Kursledare: Berith Hedberg, sjuksköterska och docent, John Terlinder, barnläkare.
Kursen är till för dig som önskar arbeta systematiskt för att din enhet bättre ska följa patientlagen “Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.” Vi har utformat kursen så att den särskilt ska passa den kliniskt aktiva sjuksköterskan, distriktsläkaren, distriktssjuksköterskan eller slutenvårdsläkaren.
Kursintyg: Efter avslutad och godkänd kurs får du ett intyg.

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det “Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.” De flesta av oss i vården tror nog att vi verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet. Tyvärr rapporterar inte patienterna heller om några förbättringar sedan patientlagen kom. Visst är det märkligt? För alla vill vi nog involvera våra patienter i avgörande beslut, så viljan finns.

Vi som har skapat kursen “Delat beslutsfattande – en implementeringskurs” är övertygade om att vi kan ändra på detta och bli betydligt bättre på att involvera våra patienter/brukare! Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av patienterna i beslutsprocessen. I den här kursen tar vi fasta på det och går igenom en beprövad metod för att öka patienternas delaktighet. Vi går steg för steg igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera patienten/brukaren mer i sina beslut/ställningstaganden. Guiden kan du sedan fritt kan använda i din vardag och sprida på din arbetsplats.

När du har gått den här kursen hoppas vi att du har fått ett antal redskap för att implementera delat beslutsfattande på din arbetsplats. För att underlätta spridningen av metoden kan vi rekommendera vår kortkurs som är riktad till den enskilde läkaren eller sjuksköterskan (tänkt att användas för att introducera samtliga kollegor till arbetssättet) och en brukar/patientkurs.

Representerar du en organisation som vill att många ska gå kursen? Be om en offert.

Medster.se klarar att hantera tusentals användare, så även hela sjukvårdsorganisationer är välkomna att höra av sig.

Tillbaka till kursutbud

Anmäl dig för att gå kursen

Kurs Innehåll

  • 4 Lektioner
  • 11 Ämnen
  • 6 Test
  • Kurs Intyg
sv_SE