Det ska vara lätt att göra rätt. Med hjälp av pedagogiska föreläsningar och bilder redogörs översiktligt för de lagar och regler som styr svensk hälso- och sjukvård, varvat med självrättande quiz och instuderingsfrågor med exempel hämtade från verkligheten.

Kurslängd: Cirka 2 h föreläsningar + cirka 4 – 5 h instuderingsmaterial.
Målgrupp: AT-läkare, läkare under specialistutbildning/ST, färdiga specialister.
Kursledare: Emelie Terlinder, jurist och Karin Engström, specialiserad hälso- och sjukvårdsjurist.
Certifieringar: Kursen är certifierad av Lipus och efter avslutad kurs får du ett LIPUS-intyg.


Vad lär jag mig?

Den här kursen ger dig en översikt över vilka lagar och regler som styr det svenska hälso- och
sjukvårdssystemet och som reglerar offentlig och privat bedriven vårdverksamhet. Efter genomförd kurs ska du ha kännedom om var några av de vanligast förekommande frågeställningarna regleras och känna dig trygg i hur de bör hanteras juridiskt. Här finns alla möjligheter för dig att få övergripande koll på den juridik som reglerar svensk hälso- och sjukvård, så att du kan känna dig lite tryggare i vad som gäller för dig och din arbetsplats.

När du vill – Var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Kursen är certifierad av Lipus

Efter genomförd kurs får du ett LIPUS-intyg. För en mer utförlig beskrivning av kursen kan du läsa vidare på Lipus hemsida.


Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

+13 anmäld
Anmäl dig för att gå kursen

Kurs Innehåll

  • 4 Lektioner
  • 15 Avsnitt
  • 16 Test
  • Kurs Intyg