Malaria – Diagnos och behandling

Nuvarande status
Inte inskriven
Pris
In progress - open soon

En onlinekurs om malaria, hur du sätter diagnos och behandlar. Etiopiska läkaren Rebecca Tafesse Bogale från Soddo Christian Hospital i Etiopien lär ut hur du diagnostiserar och behandlar malaria. Du kommer under kursens gång få lösa flera olika malariafall tagna ur verkliga livet. Fallen presenteras stegvis och efter varje steg får du direkt feedback på ditt svar och nästa steg presenteras. På så vis får du öva dig på hur ett verkligt fall kan gå till.

Hela kursavgiften går till en hjälpfond för Soddo Christian Hospital, Etiopien.

Tidsåtgång: Ungefär 1,5 h lektioner + 2,5 h att lösa fallen.
Lärare: Allmänläkare Rebecca Tafesse Bogale från Soddo Christian Hospital. Infektionsläkare Joakim Aronsson, Soddo Hospital/infektionskliniken, Jönköpings länssjukhus Ryhov, Sweden.
För dig som vill jobba i fält eller vill vara förberedd om du möter Malaria på din klinik.
Kursen hålls på engelska

Information in English: Malaria – Diagnostics and treatment

An online course about malaria diagnostics and treatment. Ethiopian Dr Rebecca Tafesse Bogale from Soddo Christian Hospital in Ethiopia give lectures about how to diagnose and treat malaria. You as a participant will be presented to, and by help of the lectures, solve several real malaria cases. The Cases will be presented step by step that is very similar to as if you yourself handled the patient.

All fees goes to the thrust of Soddo Christian Hospital Ethiopia.

Course length: About 1,5 hour lecturers + 2,5 hour working with cases
Teacher: General Practitioner Rebecca Tafesse Bogale from Soddo Christian Hospital. Infectious specialist Joakim Aronsson, Soddo Hospital/Clinic of infectious diseases County Hospital of Ryhov, Sweden.