Orosanmälan utsatta barn

Hälsa hos utsatta barn – för socionomer och socialpedagoger

Nuvarande status
Inte inskriven
Pris
1999 :-

Webbkursen “Hälsa hos utsatt barn – för socionomer och socialpedagoger” hjälper dig att förstå hur barns sociala situation är kopplat till deras hälsa, både fysiskt och psykisk. Genom att se barnet utifrån en helhet och tidigt sätta in insatser kan vi ge fler barn möjlighet att få den goda hälsa de behöver för att utvecklas maximalt.

Är ni flera på din enhet som vill gå kursen Hälsa hos utsatta barn? Be om en offert.

Kurslängd: Cirka 5 h
Kursledare: Frida Tilstam, specialistsjuksköterska i pediatrik. Arbetar på ett utredningshem för familjer.
Kvalitetsgranskad av barnläkare John Terlinder.
Kursen är till för dig som är socionom/socialpedagog och som vill ha en konkret och strukturerad utbildning som ökar din kunskap om hälsa hos de mindre barnen som du möter i ditt arbete inom socialtjänsten.
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Vilka hälsoproblem drabbar utsatta barn?

Efter kursen kommer du ha ökad kunskap om hälsoproblem som i högre grad drabbar barn som växer upp i familjer med sociala problem. Kursen tar upp hur föräldrarförmåga är kopplat till hälsa och genom fallbeskrivningar får du fördjupa dig i situationer där barnets hälsa kräver mer av föräldrarna.

Lär dig förstå hur vården kommunicerar

I kursen får du bekanta dig med grundbegreppen vården använder för att beskriva barns hälsa, och på så sätt underlätta för dig som socionom att förstå själva språket vården använder. Några av frågorna som besvaras är: Vad innbär en BBIC undersökning? Vilka är de stora hälso-problemen för barn generellt? Hur använder vården en tillväxtkurva?

Kommer jag åt materialet efter att jag har gått färdigt kursen?

Du kommer alltid åt kursmaterialet, obegränsat i tid. Du behåller ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt materialet och använda det som en uppslagsbok.

Träna dig i förväg!

Genom en rad stegvisa fallbeskrivningar får du träna dig på att reagera och handlägga hälsoproblem hos utsatta barn, i förväg, helt utan stress.

Placerade barn behöver hälsovård

Det är tyvärr känt från studier att barn i socialtjänstens omsorg får sämre hälso- och sjukvård än icke-placerade barn. Den här kursen ökar din förmåga att se och förstå tecknen på ohälsa och hjälper dig därmed att se till att de barn socialtjänsten har placerat får den vård de har rätt till. Då blir det lättare för dig att fråga efter rätt saker och vägleda familjehemmen när det gäller barnens hälsa.

Du hinner

Kursen tar totalt cirka 5h, men du kan göra den var, när du vill och över hur lång tid du vill.

Kvalitetsgranskad

Kursen är kvalitetsgranskad av socionom Lena Ahlin, Barn och Ungdom, socionom Anna Amilon och barnläkare John Terlinder.

Är du BHV-sköterska och vill ha ökad kunskap om hälsoproblem hos barn i utsatta situationer? Då är det kursen Hälsa hos utsatta barn som du ska gå.

Kursbeskrivning i pdf

Här kan du ladda ned kursbeskrivningen i pdf-format om t.ex. du behöver bifoga den med en kursansökan till din chef.

Lämna ett svar