Frida Tilstam

Frida Tilstam, kurslärare Hälsa hos utsatta barn

Frida Tilstam 

LÄRARE

Jag har alltid haft ett intresse för “de utsatta” dvs människor som är mer utsatta i samhället. Jag valde att utbilda
mig till sjuksköterska och sedan inrikta mig på barn. Trots att psykiatrin var det område jag inte ville arbeta inom så var det där min karriär började. Vid denna tid fanns det inga jobb för sjuksköterskor. När annonsen för mitt nuvarande arbete som barnsjuksköterska på ett utredningshem dök upp kände jag att jag hade kompetens som matchade den genom att jag tidigare
arbetat inom psykiatri och sista åren inom barnsjukvård.

I arbetet märker jag att det finns stora kunskapsluckor i andra verksamheter där man möter barn och
unga. Det saknas en helhetssyn på barn. Barn är i behov av vuxna som för deras talan.

Nu är första gången i min karriär som jag känner att jag har kunskap som andra borde få. Jag har arbetat
tvärprofessionellt sista åren och lärt mig mycket av andra och har ett helhetsperspektiv. Därför valde jag att göra en kurs om ämnet utsatta barns hälsa. 

Gå min kurs Hälsa hos utsatta barn.