Barnmedicin för allmänmedicin + BHV-kurs

Vi erbjuder ett paketpris där bägge nedanstående kurser ingår:

Barnhälsovård – BVC kurs för läkare

Barnhälsovård – BVC kurs för läkare är gjord för ST-allmänmedicin (delmål C6), barnläkare och distriktsläkare. På ett lättsamt sätt blandar vi föreläsningar och patientfall som tillsammans ger en bra introduktion inför ditt arbete på BVC. Allt material är On-Demand, du gör kursen var du vill, när du vill. Kursens innehåll motsvarar en klassisk fysisk BHV/BVC-kurs.

Tidsåtgång : ca 8 timmar.

Barnmedicin för allmänmedicinare

Kursen riktar sig till dig som är färdig Distriktsläkare och önskar fräscha upp dina barnmedicinska kunskaper, eller du som är ST-läkare i allmänmedicin och vill komplettera med en medicinsk fördjupning i pediatrik. Materialet motsvarar ungefär en veckolång SK-kurs och passar ypperligt att göra under pågående randning i pediatrik.

Kursen ger en bred genomgång av det pediatriska fältet och uppfyller SOSFS 2015:8 Allmänmedicin Delmål C6. Vid kursens slut kommer du ha fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet. På så sätt kan du bättre kunna utreda och behandla barn du träffar på din vårdcentral.

Allt material är On-Demand, vilket betyder att du gör kursen var du vill, när du vill.

Tidsåtgång : ca 40 – 50 timmar.

Vi ser att det finns ett behov av att läsa båda dessa kurser och vill därför erbjuda dem som ett paketpris med 2000:- i rabatt.

Vi vill erbjuda all hälso- och sjukvårdspersonal de möjligheter den digitala tekniken ger att dela med sig av sin kunskap och då få se kunskapen växa.

John Terlinder, grundare

Läs mer om John och historien bakom Medster.se .

Anmäl dig för att gå kursen

Kommentarer

sv_SE