Historien bakom Medster

Medster grundades av barnläkaren John Terlinder 2018 med det uttalade syftet att underlätta hälso- och sjukvårdpersonals livslånga lärande.

Den medicinska kunskapen förnyas oerhört fort. Det vi lärde oss på en utbildning för fem år sedan kanske inte gäller längre. Därför behöver vi alla gå in i våra yrken med inställningen att det krävs ett livslångt lärande för att upprätthålla kvalitén. Alla är nog överens om att ständig fortbildning behövs, men vem  tillhandahåller den? Överallt i vården möts vi av ambitiös sjukvårdspersonal som längtar efter att förbättra vården för sina patienter – men som säger  “hur ska man hinna åka iväg på en kurs mitt i allt?”. Det vill vi på Medster ändra på.

Vi tror att det är sjukvårdspersonal själv som bäst skapar och tillhandahålla utbildningar med hög kvalitet – därför skapade vi Medster, en portal där du och ditt team kan lägga upp en utbildning och få spridning av den i hela Sverige, hela Norden och hela världen. Gör du det kommer du också få uppleva hur kraftfullt digitaliseringen kan bidra till att göra din utbildning ännu bättre – för när vi plötsligt når så många fler – då blir också deltagarna medskapare.

Vi vill förvalta den nordiska traditionen av oberoende, transparens och att dela med sig av kunskap.

Det hela började med att att par ST-läkare i barnmedicin ville hitta ett effektivt och roligt sätt att lära sig mer. Vartefter tiden och det hela växte blev det nödvändigt att professionalisera utbildningssajten och Medsters första steg togs. Den första gruppen som skapade en pediatrikcirkel var:

Projektledare och redaktör
Daniel Gedeborg, Kristianstad, Redaktör
Lisa Törnudd, Linköping, Arbetsgrupp och frågeskrivare
Per Brolin, Karlstad
Henrik Hill, Västerås
Magnus Svensson, Örebro

I början var även Pontus Challis, Sundsvall, och Maria Henningson, Göteborg, med i arbetsgruppen.

Externa frågeskrivare
Anna-Karin Edstedt Bonamy, Stockholm
Jens Böhmer, Göteborg
Antonios Loizos, Stockholm
Erika Lystedt, Falun
Sara Längström, Örebro
Henriette Nickelsen, Stockholm
Linda Nyberg-Pronk, Kristianstad
Bo Selander, Kristianstad
Emma Wallgren, Karlskrona
Anna Walås, Linköping, Pilotdeltagare
Irene Devenny, Linköping
Maria Lodefalk, Örebro