Våra redaktörer och lärare

 

 I våra kurser möter du engagerade och duktiga föreläsare som alla brinner för att förbättra vården för patienterna. Se respektive kurs för uppgifter om den kursens kursledare och föreläsare.

 

John Terlinder

Redaktör för Pediatrikcirkeln för specialister och blivande bakjourer.

Barnläkare,fd överläkare, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstrasjukvådsområdets bakjoursutbildning i pediatrik, ägare Medster AB .

Karin Lundberg

Redaktör för Pediatrikcirkeln för ST-läkare. Specialistläkare i pediatrik.

Martin Lägervik

Redaktör för Pediatrikcirkeln för allmänmedicin. Distriktsläkare, Studierektor allmänmedicin.

Mia Axén

Redaktör för Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Specialistsjuksköterska i Pediatrik.

Marlene Bruer

Redaktör för Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Specialistsjuksköterska i Pediatrik.

Emma Satrell

Redaktör för Pediatrisirkel for LIS i barne- og ungdomsmedisin. Lis lege i Pediatri.

Mari Huseby Olaussen

Redaktör för Pediatrisirkel for LIS i barne- og ungdomsmedisin. Barnelege. Overlege.

 

Föreläsare/Moderatorer/Lärare

Karin Ensäter. Professor, Barnsjuksköterska, Hälsohögskolan Jönköping.

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet.

Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen.

Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund.

Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland.

Per Odelberg-Johnson. Öl, Neonatolog, Region Östergötland.

Johanna Lindqvist. Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting.

Ann-Christine Anderson. BVC-sköterska.

Karolina Nilsson. Barnlogoped.