Våra Lärare

 I våra kurser möter du engagerade och duktiga föreläsare som alla brinner för att förbättra vården för patienterna. Se respektive kurs för uppgifter om den kursens kursledare och föreläsare.

John Terlinder
Redaktör för Pediatrikcirkeln för specialister och blivande bakjourer.
Barnläkare, fd överläkare, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstra sjukvådsområdets bakjoursutbildning i pediatrik, ägare Medster AB .

Emma Urman
Kommunikatör och webbredaktör på Medster. Emma ser till att medster.se är enkel att använda och att allt fungerar som det ska. Hittar du något på hemsidan som inte stämmer? Hör av dig till emma@medster.se eller chatta med oss så hjälper hon dig snabbare än blixten.

Karin Lundberg
Barnläkare. Specialist..

Martin Lägervik
Distriktsläkare, Studierektor allmänmedicin.

Marlene Bruer
Specialistsjuksköterska i Pediatrik.

Emma Satrell
Lis lege i Pediatri.

Mari Huseby Olaussen
Barnelege. Overlege.

Karin Ensäter. Professor, Barnsjuksköterska, Hälsohögskolan Jönköping.

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet.

Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen.

Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund.

Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland.

Per Odelberg-Johnson. Öl, Neonatolog, Region Östergötland.

Johanna Lindqvist. Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting.

Ann-Christine Anderson. BVC-sköterska.

Karolina Nilsson. Barnlogoped.

Berith Hedberg, Docent i Hälsa och vårdvetenskap

Gunnar Akner, Docent i Geriatrik, öppenvårdsgeriatriker, f.d. professor Geriatrik.

Frida Tilstam, Barnsjuksköterska

Rebecca Tafesse Bogale, Allmänläkare /General practitioner

Joakim Aronsson Infektionsläkare

Olivia Landén, ST-läkare allmänmedicin