Redaktörer

Våra lärare och redaktörer

I våra kurser möter du engagerade och duktiga föreläsare som alla brinner för att förbättra vården för patienterna. Se respektive kurs för uppgifter om den kursens kursledare och föreläsare.

John Terlinder
Redaktör för Pediatrikcirkeln för specialister och blivande bakjourer.
Barnläkare, f.d. överläkare, f.d. studierektor, f.d. ansvarig Sydöstra sjukvårdsområdets bakjoursutbildning i pediatrik, VD och ägare Medster AB.

Karin Lundberg
Redaktör för Pediatrikcirkeln för ST-läkare. Specialistläkare i pediatrik.

Martin Lägervik
Redaktör för Pediatrikcirkeln för allmänmedicin. Distriktsläkare, Studierektor allmänmedicin.

Mia Axén
Redaktör för Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Specialistsjuksköterska i Pediatrik.

Marlene Bruer
Redaktör för Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Specialistsjuksköterska i Pediatrik.

Emma Satrell
Redaktör för Pediatrisirkel for LIS i barne- og ungdomsmedisin. Lis lege i Pediatri.

Mari Huseby Olaussen
Redaktör för Pediatrisirkel for LIS i barne- og ungdomsmedisin. Barnelege. Overlege.

Föreläsare/Moderatorer/Lärare

Karin Ensäter. Professor, Barnsjuksköterska, Hälsohögskolan Jönköping.

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet.

Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen.

Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund.

Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland.

Per Odelberg-Johnson. Öl, Neonatolog, Region Östergötland.

Johanna Lindqvist. Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting.

Ann-Christine Anderson. BVC-sköterska.

Karolina Nilsson. Barnlogoped.

Kjell Lindström. Distriktsläkare

Berith Hedberg Docent i Hälsa och vårdvetenskap

Gunnar Akner Docent i Geriatrik, öppenvårdsgeriatriker, f.d. professor Geriatrik.

Frida Tilstam Barnsjuksköterska

Rebecca Tafesse Bogale Allmänläkare/General practitioner

Joakim Aronsson. Infektionsläkare

Olivia Landén ST-läkare i allmänmedicin, sexualupplysare