Covid-vaccin och delat beslutsfattande

delat beslutsfattande vaccin covid-19

Som läkare eller sjuksköterska har du säkert mött personer i din yrkesvardag som känt sig osäkra kring vaccinering mot covid-19. Att dina patienter/brukare får tillgång till kunskap och fakta om vaccinet kan underlätta för dem att fatta ett beslut. I dessa fall kan en metod som delat beslutsfattande och beslutsstöd vara till stor hjälp, till exempel när du möter personer som känner osäkerhet inför att vaccinera sig.

Informationsfilm om att som vårdpersonal använda delat beslutsfattande och beslutsstöd i diskussioner om covid-vaccin.

Med metoden “Delat beslutsfattande” kan du hjälpa dina patienter/brukare att komma fram till ett personligt beslut som utgår från deras egna situation och värderingar. Metoden hjälper personen att särskilja vad som är fakta, vad som är egna värderingar och vad som är andras åsikter. Forskningen har visat att patienter och brukare som använder sig av “Delat beslutsfattande” blir mer nöjda, oavsett resultat. Metoden är väl beforskad och den svenska översättning samt det här materialet är framtaget av Berith Hedberg, Docent i omvårdnad.

Verktyg

Här har vi samlat ett par verktyg du som hälso- och sjukvårdspersonal är fri att själv använda eller rekommendera dina patienter och brukare att ta del av.

Informationsfilm för patienter/brukare
Kort informationsfilm för patienter/brukare om delat beslutsfattande och att använda beslutsstöd i samband med frågor och funderingar om vaccinering mot Covid-19.

Informationsmaterial till patienter/brukare
Information för patienter/brukare om delat beslutsfattande och covid-vaccin: Covid-vaccin – Ett personligt beslut

Dokument som patienten/brukare ska fylla i*

*Dessa dokument får du gärna ladda ned och sprida men inte ändra något i. Ange alltid Berith Hedberg och Medster.se som källa. Vi uppskattar som du meddelar oss på info@medster.se om ni väljer att publicera stöden på en officiell webbplats – detta då vi gärna inkluderar ytterligare publicering i ett pågående forskningsprojekt.


Så här går det till

1. Du hänvisar patienten/brukaren till informationsfilmen ovan.

Den och instruktioner hittar patienten/brukaren här: Covid-vaccin – Ett personligt beslut

2. Patienten/brukaren laddar ned Guide för delat beslutsfattande

Guide att använda när du ska ta ett beslut om din hälsa

3. Patienten/brukaren laddar ned Beslutstöd Covid19-vaccination

Beslutsstöd Covid19-vaccination (för och emot)

4. Patient/brukare går steg för steg igenom..

Patienten/brukaren ska på egen hand steg för steg igenom uppgifterna i “Guide för personligt ställningstagande” som hen just har laddat ner. Då får hen hjälp att kartlägga var hen själv står och kan väga för- och nackdelar ur sitt perspektiv. Hen uppmanas använda “Beslutsstöd covid-19” som hjälp, eller vända sig till andra säkra källor som FassFolkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för information.

5. Förhoppningsvis har hen nu nått fram till ett välgrundat personligt beslut.

Om brukaren/patienten inte på egen hand kommer fram till ett beslut, så har hen och du ett helt annat underlag att utgå ifrån ifall ni behöver diskutera beslutet gemensamt.


Vill du veta mer?

Vill du ha en djupare genomgång av metoden “Delat beslutsfattande”? Metoden kan med fördel användas i många andra sammanhang för att öka patientens medverkan och därmed nöjdhet och följsamhet. Prova då docent Berith Hedbergs introduktionkurs om Delat beslutsfattande för läkare och sjuksköterskor.

Är du intresserad av att arbeta mera brett med implementering av Delat beslutsfattande på din enhet? Då har vi Delat beslutsfattande – en implementeringskurs

Kommentarer