Covid-vaccin – Ett personligt beslut

Tillhör du vårdprofessionen? Då ska du läsa här istället: Covid-vaccin och delat beslutsfattande

Att besluta sig för att ta Covid-19 vaccinering eller inte är ett personligt beslut som du måste ta själv. Patientlagen säger att du som patient har rätt till information om fördelar och risker med de åtgärder vården erbjuder dig. Patientlagen säger vidare att ditt självbestämmande och integritet ska respekteras.

I verkligheten kan det vara svårt som patient att känna att man verkligen får den information som man behöver.

Då kan metoden “Delat beslutsfattande” hjälpa dig att komma fram till ett personligt beslut som utgår ifrån dig och dina värderingar. Metoden hjälper dig att särskilja vad som är fakta, vad som är dina egna värderingar och vad som är andras åsikter.

Forskningen har visat att patienter och brukare som använder sig av “Delat beslutsfattande” blir mer nöjda, oavsett resultat.

Därför har Berith Hedberg, Docent i omvårdnad, tillsammans med Medster.se tagit fram material specifikt om Covid-19 vaccinering som kan användas tillsammans med metoden “Delat beslutsfattande” för att du ska kunna komma fram till ett grundat beslut där du själv blir fullt delaktig.


Gör så här

1. Se instruktionsfilmen ovan

2. Ladda ned Guiden för delat beslutsfattande

3. Ladda ned Beslutstöd Covid19-vaccination

4. Gå igenom steg för steg

Gå steg för steg igenom uppgifterna i “Guide för personligt ställningstagande” som du just har laddat ner. Då får du hjälp att kartlägga var du själv står och kan väga för- och nackdelar ur ditt perspektiv. Använd gärna “Beslutsstöd covid-19” som hjälp, eller vänd dig till andra säkra källor som Fass, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för information.

5. Förhoppningsvis har du nu nått fram till ett välgrundat personligt beslut.

Vill du ha en djupare genomgång av metoden “Delat beslutsfattande”? Metoden kan med fördel användas i många andra sammanhang. Prova då docent Berith Hedbergs gratiskurs för patienter/brukare.

Exempel på användning.

Här får du se ett exempel på hur det kan gå till när man använder “Delat beslutsfattande”.

Kommentarer