Information till Medicinskt ansvarig

Q. Hur vet jag att era kurser håller tillräckligt hög kvalitet?
Alla våra kurser hålls av personer som är erkänt meriterade inom sitt fält. Alla kurser kvalitetsgranskas av en extern professionell. Flera av kurserna är granskade och certifierade av LIUPUS (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården)

Q. Vad vinner min enhet på att använda Medsters kurser?
Den medicinska kunskapen förändras i rasande takt. Därför behöver alla dina medarbetare fortbilda sig kontinuerligt. Medsters online-kurser gör att de kan göra det Var de vill och När de vill, vilket gör att det blir av. Din personals kunskap blir både djupare och bredare. I slutändan bör det ge högre vårdkvalitet för patienten. Kurserna torde också vara ett bra sätt att behålla och inspirera personal.

Q. Hur vet jag att mina medarbetare har lärt sig något?
Det går inte att bli godkänd på kurserna med mindre än att man har svarat minst 75% rätt på tillhörande instuderingsfrågor. Till skillnad från en “live”-föreläsning är det alltså omöjligt att bara “sitta av tiden”. När medarbetaren har gått kursen får hen ett intyg att ladda ned som du bör kräva att få en kopia av.

Q. Vad är fördelen med en onlinekurs kontra en traditionell kurs?
Medarbetaren slipper resa. Hen kan göra kursen var som helst, när som helst, på bussen, i mobilen, hemma, när det är lugnt på jobbet. Hen får tips och möjlighet att diskutera med flera hundra kollegor runt om i landet via diskussionsforumen.

Q. När börjar kurserna?
Kurserna startar alla dagar året runt.

Q. Vad är fördelen med en onlinekurs kontra en traditionell kurs för min verksamhet?
Kostnaden blir betydligt lägre för organisationen. Ingen resekostnad. Ingen heldagsfrånvaro att täcka upp. Ingen hotellövernattning. Låter du medarbetaren gå en onlinekurs, där hen t.ex. gör 25 minuter av kursen varje dag i två veckor, så kan hen vara i full tjänst samtidigt istället för att vara frånvarande en halvdag + resa till och från kursen. Det blir helt enkelt effektivare och betydligt billigare.

Q. Får man något intyg?
När medarbetaren har gått klart kursen får hen ett intyg. Är hen ST-läkare och har gått någon av våra LIPUS-certifierade kurser så får du det på socialstyrelsens mall för kursintyg.

Q. Hur lång tid tar det?
Det är olika för de olika kurserna, och förstås lite olika beroende på hur snabb medarbetaren är. Se respektive kurs sida för info. Våra kurser är allt från två timmar till 160 timmar långa.

Q. Brukar medarbetarna göra kursen på arbetstid?
Kurserna är tänkta att kunna göras inom ramen för flexklockan. Olika verksamheter har valt olika lösningar. En lösning är att man får göra kursen fritt på ledig dag, registrera efteråt i flexsystemet, och flexa ut den dag det lämpar sig. En annan lösning är att komma överens om en schemalagd ledig dag var 4:e vecka.

Q. Har ni några kunder idag?
Hittills har vi haft drygt 800 deltagare på någon av våra kurser. Vi har deltagare från alla regioner Sverige och de flesta större privata vårdgivarna.

Q. Hur anmäler sig enskild medarbetare?
En enskild medarbetare kan anmäla sig via vår webbsida. Där får hen ange faktureringsuppgifter, precis som om hen skulle åka på en kongress eller en fysisk kurs.

Q. Jag företräder många medarbetare – Kan man gå grupprabatt?
Ja, mejla oss och be om en offert.

Q. Hur går anmälningsförfarandet till om vi är en hel avdelning som vill gå en kurs?
När en större organisation köper kurser, så får du en länk att distribuera till dina medarbetare. Via den länken kommer medarbetarna åt kursen direkt, utan att behöva lämna några faktureringsuppgifter. De behöver dock skapa ett konto för att kunna spara sina uppgifter.