Vad vi brinner för

Vi brinner för patientens bästa. Vi brinner för att få bidra till att göra befolkningen friskare. Vad kan vara roligare, mer givande och viktigare? Vi brinner för framtiden.

Vår vision är att all sjukvårdspersonal ska ha möjlighet att lära sig mer om sitt fält och bredda sitt nätverk.

Det vill vi nå genom att ge möjlighet till all Hälso- och sjukvårdspersonal att lära sig mer om sitt fält genom att bli undervisade av kunniga kollegor. Vi vill vara en arena där du som är kunnig inom ett område på ett enkelt sätt kan skapa en utbildning och dela din kunskap. Vi levererar helt enkelt oberoende utbildningar gjorda av Hälso- och sjukvårdspersonal för Hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Att lära sig ska vara roligt och lättillgängligt. Vi vill eliminera det hinder för lärande som reseavstånd kan innebära. Vi vill erbjuda all hälso- och sjukvårdspersonal de möjligheter den digitala tekniken ger att dela med sig av sin kunskap och då få se kunskapen växa. Vi vill sänka barriärerna och göra kurser tillgängliga även för den som har en pressad vardag. Alla ska våga lära sig mer. 

Vi vill förvalta den nordiska traditionen av oberoende, transparens och att dela med sig av kunskap. Vi gör det helt oberoende av läkemedelsindustrin eller andra särintressen. Kurserna finansieras helt av kursavgifter. Ingen annonsering. Endast patientens bästa ska vara i fokus.

Om Medster

Medster drivs och ägs av Medster AB. Medster AB är ett medicinskt utbildningsföretag som ägs av barnläkaren John Terlinder.

En online-kurs betraktas juridiskt som en lärobok. De flesta institutioner och privata vårdinrättningar har vana vid att låta sina medarbetare medverka som författare eller redaktörer vid produktion av läroböcker.

Medster har rollen som ett klassiskt läroboksförlag som står för teknik, layout, distribution och marknadsföring. Precis som hos ett bokförlag får du som författare en royalty per såld kurs. För mer info: Skapa en kurs med oss.

Vill du veta mer? 

Tveka inte att kontakta info@medster.se om du vill veta mer.

Att lära sig ska vara roligt och lättillgängligt. Vi vill eliminera det hinder för lärande som resavstånd kan innebära. Vi vill sänka barriärerna och göra kurser tillgängliga även för den som har en pressad vardag.

Alla ska våga lära sig mer.