Vad vi brinner för

Vi brinner för patientens bästa. Vi brinner för att få bidra till att göra befolkningen friskare. Vad kan vara roligare, mer givande och viktigare? Vi brinner för framtiden.

Vår vision är att all sjukvårdspersonal dagligen ska ha möjlighet att lära sig mer inom sitt fält och bredda sitt nätverk.

Att lära sig ska vara roligt och lättillgängligt. Vi vill eliminera det hinder för lärande som reseavstånd kan innebära. Vi vill erbjuda all hälso- och sjukvårdspersonal de möjligheter den digitala tekniken ger att dela med sig av sin kunskap och då få se kunskapen växa. Vi vill sänka barriärerna och göra kurser tillgängliga även för den som har en pressad vardag. Alla ska våga lära sig mer. 

Vi vill förvalta den nordiska traditionen av oberoende, transparens och att dela med sig av kunskap. Vi gör det helt oberoende av läkemedelsindustrin eller särintressen.

Medster är dessutom helt fritt från reklam, vilket innebär att vi är självständiga utan stöd eller finansiering från läkemedelsindustrin. Vi vill helt enkelt att våra kunder ska känna att de utbildningar vi har är genuina.

Vår historia

Medster grundades av barnläkaren John Terlinder 2018 med det uttalade syftet att underlätta hälso- och sjukvårdpersonals livslånga lärande. 

Den medicinska kunskapen förnyas oerhört fort. Det vi lärde oss på en utbildning för fem år sedan kanske inte gäller längre. Därför behöver vi alla gå in i våra yrken med inställningen att det krävs ett livslångt lärande för att upprätthålla kvalitén. Alla är nog överens om att ständig fortbildning behövs, men vem  tillhandahåller den? Överallt i vården möts vi av ambitiös sjukvårdspersonal som längtar efter att förbättra vården för sina patienter – men som säger  “hur ska man hinna åka iväg på en kurs mitt i allt?”Det vill vi på Medster ändra på.

Vi tror att det är sjukvårdspersonal själv som bäst skapar och tillhandahålla utbildningar med hög kvalitet – därför skapade vi Medster, en portal där du och ditt team kan lägga upp en utbildning och få spridning av den i hela Sverige, hela Norden och hela världen. Gör du det kommer du också få uppleva hur kraftfullt digitaliseringen kan bidra till att göra din utbildning ännu bättre – för när vi plötsligt når så många fler – då blir också deltagarna medskapare.

Om Medster

Medster drivs och ägs av Medster AB. Medster AB är ett medicinskt utbildningsföretag som ägs av barnläkaren John Terlinder.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta info@medster.se om du vill veta mer.